Arhiv novic objavljenih v letu 2010
Možnost izplačila predujma

Datum: 14. 07. 2010

Spoštovani proizvajalci fonogramov,

obveščamo vas, da bomo v skladu s spremembami Statuta Zavoda IPF in Pravilnika o delitvi nadomestil predvidoma oktobra letos izvedli poračune nadomestil za obračunska obdobja med leti 2004 in 2009. Za obračunski obdobji 2004/2005 in 2006 bomo izvedli končna poračuna, za leta 2007, 2008 in 2009 pa bomo v skladu s sklepom Sveta Zavoda IPF razdelili neporabljena sredstva Promocijskih skladov. Ker pa je do izvedbe omenjenih poračunov še daleč, vas obveščamo, da ima vsak upravičenec možnost nakazila predujma.

Na naš naslov lahko pošljete vlogo za predujem, mi pa vam bomo pripravili izračun nadomestila, ki vam bo pripadel po opravljenih poračunih. V skladu s sklepi Sveta boste lahko prejeli 50 % vrednosti izračunanega nadomestila, preostanek pa po opravljenih poračunih.

Vlogo za predujem naslovite na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
Podpisan dvostranski dogovor z ZAPRAF

Datum: 13. 07. 2010

7. julija 2010 je bil podpisan še en dvostranski dogovor s kolektivno organizacijo. Tokrat je direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik v Zagrebu podpisal bilateralni sporazum med kolektivno organizacijo, ki uveljavlja pravice proizvajalcev fonogramov na Hrvaškem, in Zavodom IPF.

Na srečanju, na katerem so bili prisotni tudi Željko Babogredac iz Croatia Records in predsednik UO ZAPRAF, Hrvoje Markulj, generalni tajnik ZAPRAF, pravnika iz Zavoda IPF in ZAPRAF ter Boštjan Dermol, član Sveta Zavoda IPF, so se pogovarjali tudi o nadaljnjih korakih. Popoldan pa je bil namenjen srečanju s predstavniki HUZIP - kolektivno organizacijo, ki uveljavlja pravice izvajalcev na Hrvaškem. Med drugim je bilo dogovorjeno, da se prične s pripravami na podpis sporazuma med Zavodom IPF in HUZIP, kateri bo predvidoma septembra.

Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka Repraticija, je imel srečanje z zadolženimi za mednarodno izmenjavo, kjer so izmenjali izkušnje in se dogovorili o bodočem sodelovanju.
Obvestilo za javnost

Datum: 02. 07. 2010

Žurnalu je bil dne 29. 6. 2010 objavljen podatek iz anonimnega pisma, da je Dušan Zoreod Zavoda IPF dobil več kot 30.000 €. Na zahtevo Dušana Zoreta, člana skupščine izvajalcev Zavoda IPF, objavljamo, da je Dušan Zore od Zavoda IPF za leto 2004/2005 prejel 152,84 €, za leto 2006 159,17 €, za leto 2007 305,57 €, za leto 2008 pa 240,36 € nadomestil za komercialno uporabo fonogramov. Za sodelovanje v skupini za pregled in pripravo sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil je prejel še 464,52 €. Vsi zneski so navedeni v bruto vrednostih.
Delovna skupina proizvajalcev fonogramov za spremembe PODN

Datum: 02. 07. 2010

Spoštovani proizvajalci fonogramov,

na skupščini dne 22. junija 2010 je bil sprejet sklep o imenovanju delovne skupine za pregled in pripravo sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil. V skupino so bili imenovani naslednji predstavniki članov skupščine:

  • Greblo Patrik
  • Lisica Goran
  • Menart Boštjan
  • Menart Mojca
  • Rot Darjo

Dodatno je izrazil interes po sodelovanju v skupini še Brane Jahn.

  1. sestanek delovne skupine bo v ponedeljek, 5. julija 2010, ob 15.30 na sedežu Zavoda IPF na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani,
  2. sestanek iste skupine pa v petek, 23. julija 2010, ob 10. uri na isti lokaciji.

Vabimo vse zainteresirane k posredovanju predlogov za spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil, vabljeni pa ste seveda tudi k udeležbi na omenjenih srečanjih.