Repertoar

Skladno z 2. točko 1. odstavka 39. člena ZKUASP IPF, k.o. na svoji spletni strani za javnost prosto dostopno objavlja repertoar z navedbo pravic, ki jih upravlja.

 

Opozorilo!

IPF, k.o. podatke o repertoarju sprotno posodablja skladno s podatki, prejetimi s strani imetnikov pravic ter drugih javno dostopnih virov. V kolikor iskanega varovanega dela ni na seznamu, še ne pomeni, da to delo ni varovano!

Repertoar IPF, k.o. predstavljajo z zakonom (ZASP) varovana dela, za katera pravice skladno z dovoljenjem Urada RS za intelektualno lastnino upravlja IPF, k.o. Varovana dela predstavljajo fonogrami in izvedbe na teh fonogramih.
Repertoar