FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja

V nadaljevanju je zapisanih nekaj najpogostejših vprašanj uporabnikov glasbe. 
Vaše vprašanje morda še ni uvrščeno na seznam, zato vas prosimo, da nam ga pošljete na elektronski naslov info@ipf.si.
 • Nadomestilo SAZAS-u že plačujemo. Ali moramo plačati nadomestilo tudi IPF, k.o.?

  Da. Vsak glasbeni posnetek ima več upravičencev. To so avtor (glasba/besedilo), izvajalec in proizvajalec fonograma. Nadomestilo, ki ga plačate SAZAS-u, je namenjeno avtorjem glasbe in besedil. Nadomestilo, ki ga plačate IPF, k.o., pa je plačilo za ustvarjalno delo izvajalca in proizvajalca fonograma, ki imata na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pravico do nadomestila za javno uporabo glasbe.

 • Ali moramo plačati IPF, k.o.?

  Da, tako je določeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Če v vašem podjetju predvajate glasbo, ste dolžni to vnaprej sporočiti IPF, k.o., ki na podlagi pridobljenih podatkov za vas uredi licenco. Za licenco plačate mesečno nadomestilo.

 • V katerih primerih ni treba plačati licenčnine IPF, k.o.?

  Če gre za v živo odigrano glasbo, kjer za podlago ni uporabljen komercialno izdan fonogram.

 • V našem trgovskem centru predvajamo glasbo samo v decembru. Ali je treba plačati nadomestilo tudi za en mesec?

  Ja. Ni pomembno, ali predvajate glasbo samo en mesec v letu ali na primer samo ob posebnih dogodkih ali dnevih. Tudi takrat, ko je predvajanje časovno omejeno, morate z IPF, k.o. urediti licenco. Lahko pa za omejeno predvajanje sklenete diferencialno licenčno pogodbo.

 • Kaj se zgodi, če ne uredim licence?

  Formalno ste v prekršku. Vse obveznosti uporabnikov glasbe so določene v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

 • Ali IPF, k.o. nadzira uporabo glasbe?

  Samoumevno je, da ima IPF, k.o. obveznost kontrole izvajanja zakona, ne samo zaradi tistih, ki (hote ali nehote) ne izpolnjujejo svojih zakonskih obveznosti, ampak predvsem zaradi tistih, ki svoje obveznosti izpolnjujejo. Naši popisovalci stanja na terenu IPF, k.o. načeloma obiskujejo vsa podjetja, ki se večkrat niso odzvala vabilu k sodelovanju.

 • Imam več poslovnih enot, v katerih predvajam glasbo. Kako to prijavim?

  Javno predvajanje glasbe morate prijaviti za vsako enoto oziroma za vsako lokacijo posebej. Za prijavo lahko uporabite vprašalnik o javnem predvajanju glasbe, ki ga najdete na naših spletnih straneh.

 • Ali tak zakon obstaja samo v Sloveniji?

  Pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov do nadomestila za javno uporabo glasbe je bila priznana že leta 1961, ko so člani mednarodne skupnosti v Rimu podpisali Mednarodno konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Po več kot 30 letih je Slovenija Rimsko konvencijo uveljavila v nacionalni zakonodaji. Pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji so bile prvič zaščitene šele leta 1995 z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Pravice avtorjev, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov so zakonsko zaščitene že od nekdaj, Slovenija pa se je pridružila drugim državam Evropske unije šele pred desetletjem.

 • Kako se pri IPF, k.o. prijavim kot uporabnik glasbe?

  Na naši spletni strani poiščite vprašalnik o javnem predvajanju glasbe. Vsako poslovno enoto je treba prijaviti posebej.

 • Kje lahko dobim dodatne obrazce za prijavo uporabe glasbe?

  Dodatne obrazce za prijavo uporabe glasbe poiščite na naših spletnih straneh ali naročite na telefonski številki 01/52 72 930. V najkrajšem možnem času vam jih bomo posredovali po pošti.

 • V gostilni predvajamo glasbo, poleti na terasi in za čakajoče klice v naši telefonski centrali. Ali za to potrebujemo tri licence?

  Da. Za vsako vrsto uporabe glasbe potrebujete ločeno licenco, v vašem primeru torej za predvajanje glasbe med čakanjem v vaši telefonski centrali, v vaši gostilni in poleti na terasi. Veljavne tarife za uporabo glasbe si lahko ogledate na naših spletnih straneh. Za vse tri licence boste prejeli le eno fakturo.

 • Ali je mogoče kolektivno plačati nadomestilo za te pravice, recimo preko reprezentativne organizacije naše panoge?

  Seveda. IPF, k.o. tesno sodeluje s slovenskim gospodarstvom in se trudi skleniti kolektivne licenčne pogodbe s krovnimi organizacijami različnih gospodarskih panog. V praksi to pomeni, da se nadomestilo za sorodne pravice plačuje preko krovne organizacije. Zaradi manjših administrativnih stroškov IPF, k.o. v takem primeru uporabniku lahko prizna dodaten popust. Sekretariat vaše organizacije vam lahko pove, ali ima tak dogovor z IPF, k.o..

 • Ali lahko javno uporabo glasbe prijavim preko interneta?

  Zaenkrat še ne. Zavod IPF se trudi, da čim bolj poenostavi prijave za uporabnike glasbe, zato jim v najkrajšem času namerava omogočiti prijavo preko spleta. Do takrat lahko uporabite vprašalnik o javnem predvajanju glasbe, ki ga najdete na naših spletnih straneh.

 • Predvajamo glasbo za klice na čakanju v naši telefonski centrali in v jedilnici za naše zaposlene. Ali potrebujemo dve licenci?

  Da. Za vsako vrsto uporabe glasbe potrebujete ločeno licenco. V vašem primeru za predvajanje glasbe za klic na čakanju in za predvajanje glasbe v jedilnici za vaše zaposlene. Veljavne tarife za uporabo glasbe si lahko ogledate na naših spletnih straneh. Za obe potrebni licenci boste prejeli le eno fakturo.

 • Za koga IPF, k.o. zbira nadomestila?

  IPF, k.o. zastopa pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov in v njihovem imenu kolektivno zbira nadomestilo za javno uporabo glasbe.

 • Moji podatki so se spremenili. Kako lahko to sporočim?

  Spremembe svojih podatkov nam je treba sporočiti pisno. Svoj dopis lahko pošljete po pošti na  IPF. Če se je vaš obseg uporabe glasbe spremenil, nam to lahko sporočite z vprašalnikom o javnem predvajanju, ki ga najdete na naših spletnih straneh.

 • Kakšna je razlika med glasbo v ozadju in glasbo za zabavo?

  Glasba v ozadju je splošen izraz za glasbo v mnogih (poslovnih) situacijah, na primer preko radijskega sprejemnika ali skupnega ozvočenja v gostilnah, trgovinah, pisarnah, kuhinjah ali na parkiriščih. Glasba v ozadju običajno služi ustvarjanju prijetnega vzdušja. Glasba za zabavo je izraz, ki ga uporabljamo za plesno oziroma disko glasbo, kakor jo predvajajo v diskotekah, kjer jo pogosto predvaja DJ. Jasno je, da je plesna glasba sestavni del poslovne formule diskoteke. V tem primeru je funkcija glasbe neposredno povezana z dohodkom. IPF pri izračunanju primernega nadomestila za uporabo glasbe upošteva funkcionalnost glasbe.

 • Naše združenje trgovcev vsako leto organizira veliko tržnico. Ali moramo tudi za to skleniti licenčno pogodbo z IPF, k.o.?

  Da. Licenca za predvajanje glasbe je vedno obvezna. Ne glede na to, ali se predvaja glasba samo enkrat letno ali vsak dan, Zakon določa, da morate imeti licenco za javno predvajanje glasbe. Pri IPF, k.o. si lahko uredite primerne licence tudi za enkratne ali časovno omejene dogodke, na katerih predvajate glasbo. Obrazec za prijavo občasne uporabe glasbe najdite na naših spletnih straneh.

 • Kupujem CD-je in zanje plačam veliko denarja. Zgoščenke so narejene za predvajanje. Če jih uporabim za svoj namen, moram vseeno še enkrat plačati IPF, k.o.?

  Morda se sliši čudno, toda res je. Pomembno pa se je zavedati, da je nakup CD-ja in njegovo predvajanje namenjeno domačemu krogu. Po Zakonu ste dolžni ob predvajanju istega CD-ja v vašem podjetju - torej zunaj domačega kroga - plačati primerno nadomestilo. IPF, k.o. je po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah dolžen zbirati vsa nadomestila in jih potem v skladu z dejanskim predvajanjem razdeliti naprej med upravičene izvajalce in proizvajalce fonogramov. Pravzaprav dobite na IPF, k.o. dovoljenje za javno predvajanje od proizvajalcev fonogramov in izvajalcev.

 • V svojem podjetju sploh nimam glasbe. Zakaj moram potem izpolniti in posredovati obrazec?

  Nemogoče je vnaprej vedeti, v katerih podjetjih uporabljajo glasbo in v katerih ne. Čeprav je vsako podjetje po zakonu dolžno uporabo glasbe prijaviti IPF, se tega vsi ne zavedejo. Zato se IPF trudi povabiti k sodelovanju vsako podjetje. Če se na povabilo ne odzove, ne vemo nič o uporabi glasbe v tem podjetju. To podjetje bo dobilo ponovno pošiljko od IPF in pozneje lahko pričakuje tudi kontrolni obisk. Torej, če v vašem podjetju ne uporabljate glasbe, bo najbolje, da nam to takoj sporočite z obrazcem, ki ste ga prejeli po pošti. Vprašalnik o javnem predvajanju najdete tudi na naših spletnih straneh.

 • V naši gostilni nimamo glasbe, le v kuhinji osebje posluša radio. Ali moramo tudi za to plačati?

  Da. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah velja za vse vrste uporabe glasbe. Ne glede na to, ali predvajajte glasbe samo v kuhinji ali tudi v gostilni, potrebujete licenco IPF.

 • Poleti je naša gostilna zaprta. Ali je treba vseeno plačati licenco za vse leto?

  Ne. Nadomestilo za javno uporabo glasbe se plačuje mesečno. To pomeni, da plačate licenčnino le za mesece, ko dejansko uporabljate glasbo. V času ko gostilna ne obratuje, uporabo pisno odjavite pri IPF. Vljudno prosimo, da nam nastale spremembe javite najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec.

 • Kako so bile tarife določene in kdo jih je določil?

  IPF mora določiti višino nadomestila za uporabo glasbenih posnetkov v skladu z veljavno tarifo. Če IPF z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki predvajajo varovana dela iz repertoarja IPF sklene skupni sporazum predvsem o pogojih in načinih uporabe teh del ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, velja dogovorjeno nadomestilo kot tarifa. IPF lahko do podpisa sporazuma zahteva višino nadomestila, ki jo določena z veljavno tarifo.

 • V svoji točilnici ob vikendih predvajam glasno glasbo. Ali je zaradi tega moja točilnica tudi diskoteka?

  Glasnost glasbe ne vpliva na višino nadomestila, ki ste ga dolžni plačati Zavodu IPF, razen če glasno vrtite glasbo z namenom, da svojo točilnico spremenite v plesišče oz. prostor za zabavo. V tem primeru glasba dobi novo funkcionalnost in se spremeni iz glasbe v ozadju v glasbo za zabavo. Za glasbo za zabavo velja druga tarifa. Take spremembe so precej pogoste predvsem v točilnicah, kjer gostje ob koncu tedna plešejo oz. je javna priobčitev v funkciji zabave in ne zgolj ustvarjanja prijetne atmosfere.

 • Tudi na naši terasi imamo glasbo. Ali moram to posebej prijaviti?

  Ja, ob predvajanju glasbe na terasi je treba prijaviti število kvadratnih metrov terase. Omenjena kvadratura se obračuna samo za mesece, ko je predvajanje na tersi omogočeno.

 • Kako izračunam velikost svoje trgovine, gostilne ipd.?

  Površina, ki jo morate prijaviti, je celotna kvadratura prostora, kjer se predvaja glasba (od stene do stene), brez sanitarnih prostorov in zaprtih stopnišč.