Logotip IPF, k.o.

IPF, k.o.

Uporaba logotipa je dovoljena v skladu s priporočili, ki so določena v dokumentu (.pdf):

IPF CGP Priročnik

Zloraba logotipa ni dovoljena. Za uporabo na tiskovinah se uporablja vektorska različica logotipa (format PDF).
Za dodatne informacije lahko pišete na: info@ipf.si

 

JPG                          PNG (transparent)               PDF (vektorski)

IPF osnovni               IPF osnovni                         IPF osnovni

IPF z nazivom           IPF z nazivom                     IPF z nazivom