Možnost izplačila predujma

Datum: 14. 07. 2010

Spoštovani proizvajalci fonogramov,

obveščamo vas, da bomo v skladu s spremembami Statuta Zavoda IPF in Pravilnika o delitvi nadomestil predvidoma oktobra letos izvedli poračune nadomestil za obračunska obdobja med leti 2004 in 2009. Za obračunski obdobji 2004/2005 in 2006 bomo izvedli končna poračuna, za leta 2007, 2008 in 2009 pa bomo v skladu s sklepom Sveta Zavoda IPF razdelili neporabljena sredstva Promocijskih skladov. Ker pa je do izvedbe omenjenih poračunov še daleč, vas obveščamo, da ima vsak upravičenec možnost nakazila predujma.

Na naš naslov lahko pošljete vlogo za predujem, mi pa vam bomo pripravili izračun nadomestila, ki vam bo pripadel po opravljenih poračunih. V skladu s sklepi Sveta boste lahko prejeli 50 % vrednosti izračunanega nadomestila, preostanek pa po opravljenih poračunih.

Vlogo za predujem naslovite na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.