Podpisan dvostranski dogovor z ZAPRAF

Datum: 13. 07. 2010

7. julija 2010 je bil podpisan še en dvostranski dogovor s kolektivno organizacijo. Tokrat je direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik v Zagrebu podpisal bilateralni sporazum med kolektivno organizacijo, ki uveljavlja pravice proizvajalcev fonogramov na Hrvaškem, in Zavodom IPF.

Na srečanju, na katerem so bili prisotni tudi Željko Babogredac iz Croatia Records in predsednik UO ZAPRAF, Hrvoje Markulj, generalni tajnik ZAPRAF, pravnika iz Zavoda IPF in ZAPRAF ter Boštjan Dermol, član Sveta Zavoda IPF, so se pogovarjali tudi o nadaljnjih korakih. Popoldan pa je bil namenjen srečanju s predstavniki HUZIP - kolektivno organizacijo, ki uveljavlja pravice izvajalcev na Hrvaškem. Med drugim je bilo dogovorjeno, da se prične s pripravami na podpis sporazuma med Zavodom IPF in HUZIP, kateri bo predvidoma septembra.

Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka Repraticija, je imel srečanje z zadolženimi za mednarodno izmenjavo, kjer so izmenjali izkušnje in se dogovorili o bodočem sodelovanju.