Obvestilo za javnost

Datum: 02. 07. 2010

Žurnalu je bil dne 29. 6. 2010 objavljen podatek iz anonimnega pisma, da je Dušan Zoreod Zavoda IPF dobil več kot 30.000 €. Na zahtevo Dušana Zoreta, člana skupščine izvajalcev Zavoda IPF, objavljamo, da je Dušan Zore od Zavoda IPF za leto 2004/2005 prejel 152,84 €, za leto 2006 159,17 €, za leto 2007 305,57 €, za leto 2008 pa 240,36 € nadomestil za komercialno uporabo fonogramov. Za sodelovanje v skupini za pregled in pripravo sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil je prejel še 464,52 €. Vsi zneski so navedeni v bruto vrednostih.