Delovna skupina proizvajalcev fonogramov za spremembe PODN

Datum: 02. 07. 2010

Spoštovani proizvajalci fonogramov,

na skupščini dne 22. junija 2010 je bil sprejet sklep o imenovanju delovne skupine za pregled in pripravo sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil. V skupino so bili imenovani naslednji predstavniki članov skupščine:

  • Greblo Patrik
  • Lisica Goran
  • Menart Boštjan
  • Menart Mojca
  • Rot Darjo

Dodatno je izrazil interes po sodelovanju v skupini še Brane Jahn.

  1. sestanek delovne skupine bo v ponedeljek, 5. julija 2010, ob 15.30 na sedežu Zavoda IPF na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani,
  2. sestanek iste skupine pa v petek, 23. julija 2010, ob 10. uri na isti lokaciji.

Vabimo vse zainteresirane k posredovanju predlogov za spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil, vabljeni pa ste seveda tudi k udeležbi na omenjenih srečanjih.