2023
Vlado Kreslin; če ga ne bi razumeli, bi ga začutili.

Datum: 29. 11. 2023

Danes 70. let praznuje ena največjih slovenskih glasbenih legend, Vlado Kreslin.

Glasbeno kariero je začel kot bobnar v Beltincih, v domačih krajih, ki so tudi po njegovi zaslugi znani vsakemu Slovencu. Potem je nadaljeval kot pevec v različnih rock bendih, najuspešnejši prav gotovo Martin Krpan, s katerim so ustvarjali do 1991. leta.

Zdi se, kot bi se vse njegove glasbene zgodbe začele iz čistega prijateljskega muziciranja, navsezadnje pa prerasle v mnogo več. Njegovo druženje z Beltinško bando in njenimi člani, preobrazbe ljudskih skladb v moderne pesmi, ki smo jih kar povsod vzeli za vsaj malo svoje, pa različni žanri, skozi katere se sprehaja tako domače, da ni pomembno, na kateri oder se postavi.

 

»Vsak mesec srečam nove ljudi. Ali igram na splavu v Beogradu s Cigani ali z godbo na pihala Bakovci, ali s Chrisom Eckmanom, ali z Allanom Talyorjem. Naj se branim vsega tega? Normalno, da bom to zabeležil in posnel,« je o svojem širokem glasbenem razponu pripovedoval za Delo.

 

Leta 2020 je Vlado Kreslin prejel Zlato piščal za življenjsko delo, sicer pa je nagrad skozi leta toliko, da bi jih težko našteli.

Okroglo obletnico bo proslavil s tremi razprodanimi večernimi koncerti od 6. do 8. decembra v Cankarjevem domu in izdajo novega albuma Kje si bla doslej.

 

Iskrene čestitke in še na mnoga!

IPF
Tekmovanje Akademije Finance za Najboljše letno poročilo

Datum: 24. 11. 2023

Takole je IPF, k.o. v preteklem letu na tekmovanju, ki ga je organizirala Poslovna akademija Finance, prejel eno glavnih nagrad oz. oceno Najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami za leto 2021:

 

Časnik Finance je kar 22 let podeljeval edino in najbolj prestižno strokovno nagrado v poslovnem poročanju, to je najboljše letno poročilo. Nagrade so bile namenjene različnim podjetjem, finančnim ustanovam in drugim organizacijam ter razdeljene na več področij glede na vsebino in komuniciranje letnega poročila.

 

IPF se je povabilu odzval vsako leto in z letnimi poročili praviloma prejel tudi najvišje nagrade, kar nekaj let so bila poročila ocenjena kot najboljša v svoji kategoriji.

 

Letos se je tekmovanje zaključilo. Kar pa ne pomeni, da se z letnim poročilom, ki ga pripravimo vsako leto, ne bomo še naprej trudili in ustvarili izdelek, ki bi ponovno upravičil naslov najboljšega. Prav tako bomo pri pripravi tudi v prihodnje upoštevali vsa priporočila, ki jih je akademija podajala kot komentarje k letnim poročilom.

 

Poročilo je seveda mnogo več, kot zgolj izdelek za tekmovanje, saj se z njim predstavljamo širši javnosti.

 

Letno poročilo za leto 2022 in tudi nekaj poročil iz minulih let, lahko najdete tukaj.

 
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma - radiodifuzna retransmisija

Datum: 24. 11. 2023

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi združenja operaterjev retransmisije, ki skupaj predstavljajo reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 1. odstavka 44. člena ZKUASP, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti videogramov v primeru radiodifuzne retransmisije.

 

Vabilo se nanaša na:

- pravice izvajalcev do primernega nadomestila v primeru radiodifuzne retransmisije videogramov z njihovimi izvedbami:

a) za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so vključene v avdiovizualno delo,

b) za izvedbe izvajalcev filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za avdiovizualno delo in

c) za vse izvedbe izvajalcev v kratkih glasbenih videofilmih (glasbenih videospotih) ne glede na čas njihovega trajanja;

- pravice filmskih producentov do primernega nadomestila v primeru radiodifuzne retransmisije videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi (glasbenimi videospoti) ne glede na čas njihovega trajanja.

 

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane po pošti ali v poslovnih prostorih IPF v času uradnih ur najkasneje na zadnji dan navedenega roka.

 

IPF, k.o.

direktor Viljem Marjan Hribar
Pobuda za boljše pogoje dela izvajalcev in ustvarjalcev

Datum: 23. 11. 2023

Evropski poslanci so v torek sprejeli predloge ukrepov za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev za vse, ki se v glasbenem, kulturnem, ustvarjalnem sektorju profesionalno ukvarjajo s kreativnostjo.

V zakonodajni pobudi (sprejeti s 433 glasovi 'za', 100 'proti' in 99 'vzdržanimi') poslanci poudarjajo, da vrzeli med nacionalnimi socialnimi sistemi, različne nacionalne definicije izvajalcev in pravila, ki veljajo za samozaposlene, ustvarjajo nepravične oz. neenakopravne pogoje.

Sektor, ki zaposluje 3,8 % delovne sile v EU in predstavlja 4,4 % BDP, je premalo zaščiten. Ker so zanj značilni netipični delovni vzorci, neredni dohodki in manjše možnosti socialnega pogajanja, obstaja večje tveganje za premalo plačano ali neplačano delo, navidezno samozaposlovanje in različne prisilne pogodbe. Izzive predstavljajo še nove digitalne tehnologije, kot npr. generativna umetna inteligenca.

 

Zakonodajna pobuda

Parlament EU poziva k oblikovanju okvira EU, ki bi združeval zakonodajna in ne-zakonodajna orodja, za izboljšanje socialnih in poklicnih pogojev ter ustvarjanje pravičnega in enakopravnega položaja za vse izvajalce in druge kulturne delavce v EU. Poslanci želijo, da ta okvir vključuje:

 

  • direktivo o dostojnih delovnih pogojih in pravilnem določanju zaposlitvenega statusa profesionalcev v kulturnih ustvarjalnih sektorjih (CCS);
  • odločitve Sveta o prizadevanju za standarde EU v sektorju prek evropske platforme za izmenjavo najboljših praks in ustvarjanje medsebojnega razumevanja med državami članicami;
  • prilagoditev naslednjega cikla programov EU, ki financirajo ustvarjalne in kulturne strokovnjake, kot sta Creative Europe in Horizon Europe, da bi se EU in prejemniki zavezali k spoštovanju Mednarodne organizacije dela, ter zagotovili, da so izvajalci vedno plačani, vključno s časom, porabljenim za vaje ali pripravo vlog za financiranje.

 

»Razbiti moramo mit o 'stradajočem umetniku'. Kulturni in ustvarjalni delavci se ne odločijo za negotov položaj; to je konstrukcijska napaka sistemov, ki niso prilagojeni njihovim posebnim delovnim pogojem in neravnovesjem moči v sektorju. Nujno moramo ukiniti pogodbe o odkupu, vključiti socialno pogojenost v financiranje kulture v EU, potrebujemo politično voljo, da vzpostavimo okvir EU za socialni in poklicni položaj strokovnjakov s področja CCS,« je dejal poročevalec odbora za kulturo in izobraževanje Domenec. Ruiz Devesa (S&D, ES).

 

Po glasovanju ima komisija zdaj tri mesece časa za odgovor. Tako, da bodisi obvesti Parlament o ukrepih, ki jih namerava sprejeti, bodisi navede razloge za zavrnitev predloga zakonodaje v skladu z zahtevo Parlamenta.

Leta 2022 je bila po vsej EU skoraj tretjina (31,7 %) strokovnjakov na področju CCS samozaposlenih v primerjavi s povprečjem 13,8 % v celotnem gospodarstvu.

 

Parlament že od leta 2021 poziva k oblikovanju kakovostnih socialnih standardov za izvajalce  in druge kulturne delavce. V skladu z Lizbonsko pogodbo ima Evropski parlament pravico do zakonodajne pobude, ki mu omogoča, da od Komisije zahteva predložitev predloga.
Konferenca IFPI o pravicah priobčitve javnosti

Datum: 17. 11. 2023

Predstavniki kolektivnih organizacij in imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov so se zbrali na redni dvodnevni konferenci IFPI – Mednarodnega združenja fonogramske industrije, ki je bila tokrat v Madridu.

 

 

Člani organizacije, ki združuje okoli 1300 tovrstnih organizacij s celega sveta, so se posvetili pravicam priobčitve javnosti.

Skozi izvedene delavnice so govorili o licenciranju ponudnikov AV storitev ter o informacijskih sistemih kolektivnih organizacij in baz podatkov. Pregledali so rezultate poslovanja v letu 2022 in trende gibanja prihodkov, analizirali pa so tudi ključne kazalnike zbiranja in delitve nadomestil.

IPF, k.o. je ponovno dokazal, da spada v sam vrh najuspešnejših kolektivnih organizacij, saj je v letu 2022 zabeležil rast prihodkov, ki je dvakrat višja od povprečja v Evropi ter dvainpolkrat višja od svetovnega povprečja.

Na konferenci so debatirali o smiselnosti uporabe sistemov avtomatskega prepoznavanja uporabljenih varovanih del in seveda tudi o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša umetna inteligenca.

Kot vedno so ta srečanja predstavnikov različnih kolektivnih organizacij pomembna tudi zaradi predstavitve primerov dobre prakse, tokrat še posebej pri upravljanju pravic in pa pomembnih sprememb zakonodaje ter sodne prakse.