Arhiv novic objavljenih v letu 2006
Novi direktor Zavoda IPF

Datum: 13. 12. 2006

Na zadnji novembrski seji je Svet Zavoda IPF dal soglasje k imenovanju Gregorja Štibernika za direktorja Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF).

Gregor Štibernik se že vrsto let intenzivno ukvarja z uveljavljanjem tako avtorskih kot tudi sorodnih pravic. Tako je leta 2004 postal Predsednik strokovnega sveta Zavoda IPF, v letu 2006 pa ga je Skupščina izvajalcev Zavoda IPF izvolila za svojega predsednika. Kasneje je postal tudi Predsednik Sveta Zavoda IPF, ki je najvišji organ upravljanja v Zavodu IPF.

S 1. decembrom je zaradi imenovanja Gregorja Štibernika za direktorja Zavoda IPF postal predsednik Sveta Zavoda IPF Sašo Fajon, dosedanji podpredsednik Skupščine izvajalcev.
Podpis Skupnega sporazuma z Gospodarsko zbornico Slovenije

Datum: 08. 11. 2006

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije sta v torek, 7. novembra 2006, podpisala Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk.

Skupni sporazum, ki je sklenjen na podlagi 156. in 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št. 44/06), predstavlja sklepno dejanje pogajanj med Zavodom IPF in Združenjem za trgovino pri GZS. Omenjeni sporazum zagotavlja vsem uporabnikom, ki bododo 15. januarja 2007 pristopili k podpisu individualnih pogodb z Zavodom IPF, predvajanje glasbe na prodajnih površinah po bistveno znižanih tarifah in drugih pogojih, ki jih določa sporazum.

Celotno besedilo Skupnega sporazuma je objavljeno na spletnih straneh Zavoda IPF.

Za prijavo predvajanja glasbe na prodajnih površinah izpolnite vprašalnik.
Znižane tarife za uporabnike glasbe

Datum: 19. 10. 2006

ZAVOD IPF OBRTNIKE IN PODJETNIKE PONOVNO VABI K SODELOVANJU

Z objavo v Uradnem Listu je ta teden stopil v veljavo skupni sporazum, sklenjen med Zavodom IPF, Obrtno Zbornico Slovenije in Združenjem za turizem in gostinstvo pri Gospodarski Zbornici Slovenije. Le-ta nudi obrtnikom in podjetnikom enkratno priložnost, da v naslednjih letih ceneje predvajajo glasbo v svojem podjetju. Uporabniki glasbe, ki do 15. januarja 2007 pristopijo k podpisu individualnega sporazuma z Zavodom IPF, namreč lahko izkoristijo izjemno ugodne pogoje, ki jim jih podpisani skupni sporazum zagotavlja. Podpisani sporazum je plod dolgoletnega prizadevanja Zavoda IPF in odlična spodbuda za nadaljnje učinkovito in uspešno reševanje nalog, ki jih Zavod IPF izvaja v imenu izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Skladno s sklenjenim sporazumom bo Zavod IPF skupaj z Združenjem avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP) pozival k sodelovanju vse člane OZS in GZS, ki so registrirani pod gostinsko, trgovsko, frizersko ter sorodnimi dejavnostmi. Ti obrtniki in podjetniki bodo ponovno prejeli vprašalnik s katerim lahko preprosto prijavijo predvajanje glasbe v svoji poslovni dejavnosti. Tudi uporabniki, ki so že sklenili sporazum z Zavodom IPF, naj znova izpolnijo vprašalnik, kajti le na ta način lahko uveljavljajo dodatni popust, ki jim na podlagi sklenjenega skupnega sporazuma pripada.
Zavod IPF za pravice Slovenskih glasbenih ustvarjalcev na Evropskem nivoju

Datum: 03. 08. 2006

Zavod IPF se je pridružil European Music Office (EMO)

Konec julija se je Zavod IPF, kot edini predstavnik Slovenije, uradno pridružil ugledni mednarodni organizaciji European Music Office (EMO), ki združuje več kot 600.000 evropskih glasbenih ustvarjalcev iz cele Evrope. Kot neprofitna organizacija, EMO zastopa interese pridruženih avtorjev, izvajalcev in drugih glasbenih ustvarjalcev na evropskem in svetovnem nivoju. V EMO so včlanjeni profesionalne organizacije, združenja in federacije vseh glasbenih sektorjev iz cele Evrope.

Glavni cilj EMO je realizacija uravnotežene glasbene politike Evropske skupnosti in posameznih držav članic Evropske Unije. Skupaj s sestrsko organizacijo European Music Platform (EMP), je EMO zadolžena za uresničevanje ciljev Evropske kulturne politike skozi številne programe za izmenjavo, sodelovanje in mobilizacijo glasbenih ustvarjalcev, ki omogočajo bistveno večje kroženje glasbenih del, ustvarjalcev in produkcij po različnih državah Evrope in sveta. Posebni projekti EMO in EMP pa novim neuveljavljenim izvajalcem in manjšinskim kulturam olajšajo dostop do evropskega glasbenega trga. V osredju prizadevanj EMO je ohranjanje in promoviranje raznolikosti evropske glasbe. Tovrstna podpora evropske glasbene kulture je vsekakor nujna v času pospešene globalizacije in digitalizacije.

Z včlanitvijo v EMO, Zavod IPF zastopa interese svojih članov tudi na evropskem nivoju, saj EMO aktivno sodeluje pri oblikovanju novega predloga Evropske kulturne politike Evropske Komisije. Novi kulturni program za leto 2007 - 2013 med drugim določa višino evropskih sredstev, ki bodo v naslednjem obdobju namenjeni evropskim glasbenim ustvarjalcem. S tem denarjem EMP sofinancira odmevne projekte za podporo glasbe v živo in mednarodni razvoj evropskih glasbenikov. Med temi tudi tj. European Border Breaker Award in European Tour Support.

European Music Office (EMO)
Predlagano nadomestilo za presnemavanje glasbe občutno prenizko

Datum: 19. 07. 2006

Zavod IPF v dopisu Uradu RS za intelektualno lastnino izrazil nesoglasje

Zavod IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je včeraj v dopisu Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL) izrazil svoje nesoglasje z novim predlogom Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Dolgo pričakovani novi predlog, ki ga je URSIL konec preteklega meseca objavil na svojih spletnih straneh, sicer prvič priznava, da je možno digitalno reproducirati avtorsko varovane vsebine tudi na nosilcih, ki niso izključno namenjeni reprodukciji teh vsebin (podatkovni CD-R, DVD-R in drugi podobni nosilci). To je vsekakor dobrodošla novost, saj v obstoječi Uredbi iz leta 1998 nadomestilo za podatkovne CDR-je in podobne nosilce sploh ni bilo predvideno.

V skoraj desetletnem obdobju veljavnosti Uredbe so na URSILu sicer večkrat pripravili nov predlog Uredbe, vendar ga pod pritiskom gospodarstva tudi vsakič umaknili. Nedoslednost na strani URSILa je vsekakor sokriva, da se je skupni znesek zbranih nadomestil za privatno ali drugo lastno reproduciranje v desetletju digitalizacije dramatično zniževal: od skoraj 4 milijonov tolarjev leta 1998 do le nekaj več kot 400.000 SIT lani. Tudi v primerjavi z zbranimi nadomestili v tujini Slovenija daleč zaostaja. V sosednji Avstriji so na primer leta 2004 na prebivalca zbrali skoraj 480 SIT iz naslova privatnega reproduciranja, v Sloveniji pa le 21 stotin tolarjev (0,21 SIT). Tudi iz grafov, izdelani na podlagi raziskave 'Private Copying Law and Practice in Europe - A Survey', ki ga je lani izvedla nizozemska kolektivna organizacija 'Stichting de Thuiskopie', postaja povsem jasno, da se Slovenija z višino nadomestil za privatno ali drugo lastno reproduciranje uvršča na dno Evrope.

Temeljni problem novega predloga Uredbe je, da pri določitvi zneskov nadomestil za nosilce, ki niso izključno namenjeni reproduciranju avdio in/ali vizualnih del, ne upošteva dejstva, da so prav ti v večji meri uporabljeni ravno za reproduciranje in shranjevanje avtorsko varovanih vsebin.

To dokazuje tudi raziskava Mediane, z naslovom »Poročilo o tržni raziskavi analize uporabe praznih digitalnih nosilcev zvoka ali slike in digitalnih naprav« (objavljena na spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino). Ta namreč kaže, da uporabniki digitalnih naprav in nosilcev za snemanje in shranjevanje datotek le-te večinoma uporabljajo za reproduciranje avtorsko varovanih del. 89 odstotkov uporabe praznih CDR-jev vseh vrst pa je namenjenih prav presnemavanju avtorsko varovane glasbe.


 Po novem predlogu Uredbe, bi bilo za presnemavanje avtorsko varovane glasbe na podatkovni CD-R treba plačati nadomestilo, ki znaša le 25 odstotkov od nadomestila za presnemavanje posnetka na avdio CD-R, kar je ob upoštevanju rezultatov navedene raziskave občutno prenizko.

Sporen je tudi del predloga, ki predvideva nadomestila za prodane in uvožene naprave za snemanje in shranjevanje zaščitenih vsebin v fiksnih, pavšalnih zneskih in ne v odstotku maloprodajne cene.

Zaradi nestrinjanja z novim predlogom Uredbe je Zavod IPF pisno pozval Urad RS za intelektualno lastnino, da ponovno preuči dokumentacijo, ki so jo v zvezi s predlogom Uredbe predložile kolektivne organizacije za zaščito avtorskih in sorodnih pravic (SAZAS, Zavod IPF, ZAMP). Omenjeno gradivo, med drugim, vsebuje tudi pregled tarifnih zneskov nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, v desetih evropskih državah, ki kaže, da je razmerje med nadomestili za naprave in nosilce, ki so izključno namenjeni reproduciranju avdio in/ali vizualnih del in nadomestili za tiste naprave in nosilce, ki niso izključno namenjeni reproduciranju avdio in/ali vizualnih del, v poprečju 3:2 in ne 4:1 ali celo 6:1, kakor določa novi predlog uredbe.

Zavod IPF s poslanim pozivom želi doseči predvsem bolj uravnotežen predlog nove Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki bo ustrezno zaščitil intelektualno lastnino glasbenih avtorjev, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Nenazadnje so oni po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB2) nesporno upravičeni do primernega nadomestila za reproduciranje njihovih avtorsko varovanih del.