Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Privatno reproduciranje – končno korak naprej

Datum: 12. 12. 2012

Zgodovina nepobiranja nadomestil za privatno reproduciranje ima dolgo brado. Sega tri leta nazaj in Zavod IPF je v tem času podal mnoge predloge in pobude, ki pa žal, kljub podpori večine kolektivnih organizacij, niso zaživeli. Vse kolektivne organizacije smo v začetku decembra prav zaradi vztrajanja Zavoda IPF storile pomemben korak naprej in podpisale Dogovor o zbiranju nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Hitrost nadaljnjega razpleta je zdaj odvisna od postopkov na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije.

Minevajo tri leta, odkar je stanje na področju pobiranja nadomestil za privatno reproduciranje neurejeno. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino dovoljenja takrat ni podelil nobeni kolektivni organizaciji, saj je zahteval soglasje vseh kolektivnih organizacij in pooblastilo eni za podelitev začasnega dovoljenja ali ustanovitev nove kolektivne organizacije za stalno dovoljenje. Do zdaj država in URSIL v teh treh letih nista storila nič, da bi zaščitila interese imetnikov pravic. Še več - ves ta čas sta dopuščala, da škoda nastaja. Z vsakim letom nepobiranja nadomestil smo upravičenci po grobi oceni na leto oškodovani za najmanj en milijon evrov, po nekaterih ocenah celo za dva.

Pomemben korak naprej
Zavod IPF je v tem obdobju podal vsaj 20 različnih pobud ter predlogov in z njimi so se načelno strinjale vse kolektivne organizacije. Rešitvi smo bili najbliže lani, danes pa lahko rečemo, da je bil storjen pomemben korak naprej. V začetku decembra smo kolektivne organizacije po vsem tem času iskanja možnosti in načinov rešitve problematike podpisale Dogovor o zbiranju nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje ter za aktivnost zbiranja pooblastile SAZOR. Zagotovo gre za izjemno pomemben mejnik, ki smo si ga želeli tri leta. Nadaljnja procedura do končne ureditve je zdaj v rokah Urada za intelektualno lastnino, ki bo v imenu SAZOR-ja prejel vlogo, s katero soglašajo vse kolektivne organizacije v Sloveniji, in zbiranje se bo lahko končno začelo.
Skupščini potrdili načrt poslovanja v letu 2013

Datum: 07. 12. 2012

Skupščini proizvajalcev in glasbenih izvajalcev sta 6. 12. 2012 sprejeli poslovni načrt za leto 2013. V njem je predvideno povečanje prihodkov na skoraj štiri milijone evrov, ob tem pa bomo nadaljevali z aktivnim krčenjem stroškov, ki smo jih letos, glede na leto 2011, znatno znižali. Več o tem v letnem poročilu.

Zavod IPF je v letu 2012 zaradi aktivnega pobiranja nadomestil pri prihodkih že novembra presegel mejo zbranih 3.000.000 evrov, kar je glede na vedno bolj zaostrene razmere zagotovo izjemen uspeh. Takšen rezultat je posledica izjemno angažiranega dela in sistemov nadzora uporabe del, ki so bili v preteklih letih glavni razlog za relativno visok delež stroškov. In prav ta delež je v primerjavi z letom 2011 upadel, v letu 2013 pa bo delež stroškov delovanja Zavoda IPF znašal manj kot 25 odstotkov! Če bomo končno začeli z zbiranjem nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja, pa bi bili lahko bili samo 22-%.

Upamo na ureditev privatnega reproduciranja
Skupščini Zavoda IPF sta potrdili finančni načrt in plan stroškov poslovanja v letu 2013, ki predvideva 3.980.000,00 evrov prihodkov, pri čemer 300.000 evrov odpade na privatno reproduciranje. Upamo namreč, da bomo še pred iztekom leta kolektivne organizacije dosegle usklajen in skupni dogovor, ki bo našim članom končno (ponovno) omogočil tudi nadomestila iz tega naslova.

Spremenjena razporeditev stroškov na imetnike pravic
Skupščini sta sprejeli tudi sklep, ki še pravičneje ureja razporeditev stroškov za dejavnosti, ki imajo svoje posledice tudi izven leta, v katerem so nastali stroški. Taki stroški so na primer pogajanja, urejanje
razmerij s tujimi kolektivnimi organizacijami, različni upravni in sodni postopki … Stroški so se do sedaj odštevali od honorarjev in nadomestil, zbranih v letu, v katerem so stroški nastali. To pomeni, da so bili s takimi stroški obremenjeni tisti imetniki pravic, ki so v letu nastanka stroškov upravičeni do honorarjev in nadomestil. Z včeraj sprejetim sklepom se bodo po novem ti stroški z namenom pravičnejše razporeditve med imetnike pravic razmejevali na več let.
Eho 2012 za slovo od uspešnega leta

Datum: 05. 12. 2012

Kmalu boste v svoje nabiralnike prejeli novi Eho. V njem smo zbrali najaktualnejše teme, ki so se v letošnjem letu dotikale našega dela. Med drugim boste lahko prebrali:

  • katere so delovne prioritete letos imenovanega predsednika Sveta Zavoda IPF Boštjana Menarta,
  • kakšne spremembe predvideva predlog Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in kakšni so naši pogledi nanje,
  • kdo so najbolj predvajani slovenski glasbeni izvajalci,
  • kako smo v letu 2012 uspešno znižali stroške poslovanja,
  • katere so glavne zablode, ki v javnosti krožijo o našem delu …

Za pokušino vam predstavljamo tokratno naslovnico:

Eho 2012

Eho - kmalu pri vas.
17., izredna seja Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 22. 11. 2012

Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

17., izredno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 6. decembra 2012, ob 10. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti),Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev seje
  2. Finančni načrt 2013

Boštjan Menart
Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 29. novembra 2012, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.
18., izredna seja Skupščine izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 22. 11. 2012

Predsednik Skupščine izvajalcev Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

18., izredno sejo Skupščine izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo dne 6. decembra 2012, ob 13. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti),Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev seje
  2. Finančni načrt 2013
  3. Razprava o možnostih nadaljnjega razvoja in izpopolnjevanja načina delitve nadomestil

Boštjan Dermol
Predsednik Skupščine izvajalcev

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 29. novembra 2012, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.