Arhiv novic objavljenih v letu 2013
IPF-ova lestvica 100 največkrat predvajanih slovenskih božičnih in prazničnih skladb

Datum: 18. 12. 2013

V predprazničnem duhu smo na IPF-u pripravili lestvico največkrat predvajanih božičnih in prazničnih slovenskih skladb, na kateri je prvo mesto zasedla Bela snežinka Ansambla Veter. Drugo mesto je pripadlo Rok 'n' Bandu s skladbo Novo leto, tretje pa Pop Designovi uspešnici Na božično noč. Za petami jim sledi Silvestrski poljub v izvedbah Eve Boto in Žana Serčiča (4. mesto) ter Alfija Nipiča (5. mesto).  

Izjemno priljubljenost skladbe Bela snežinka potrjuje tudi njeno šesto mesto, tokrat v izvedbi Božičnega zborčka.Bela snežinka se na lestvici pojavi še v izvedbah Domna Kumra in Natalije Verboten ter Bepopa. Absolutni zmagovalec med 100 največkrat predvajanimi praznično obarvanimi skladbami pa je hit Na božično noč, ki se je na lestvico vpisal s kar šestimi različnimi izvajalci.

Najuspešnejši glasbeni zasedbi sta Ansambel Modrijani in Božični zborček, vsak s po štirimi skladbami, med samostojnimi izvajalci pa Oto Pestner in Miran Rudan (prav tako vsak s po štirimi skladbami). Saša Lendero in Natalija Verboten sta vsaka s tremi skladbami najuspešnejši ženski izvajalki.

Lestvica največkrat predvajanih božično-prazničnih pesmi temeljni na podatkih predvajanj slovenskih radijskih postaj za december 2012.
Glasba na spletu: nova ureditev kolektivnega upravljanja v EU

Datum: 04. 12. 2013

Vse več ljudi do glasbe dostopa na spletu, vendar obseg glasbene produkcije, ki je na voljo uporabnikom interneta, v vseh državah Evropske unije ni enak. To je posledica različnih ureditev v zvezi z zaščito avtorske in sorodnih pravic ter honorarji za glasbenike. Odbor za pravne zadeve v Evropskem parlamentu je zato 26. novembra podprl zakonodajo, ki omogoča pridobitev licence za celotno EU.Osrednji cilj direktive je vzpostaviti enoten digitalni trg, kjer bo dostop do legalnih glasbenih vsebin na spletu lažji, zaradi česar bodo nižje tudi cene.

Direktiva, ki jo bo Evropski parlament dokončno potrdil predvidoma februarja prihodnje leto, pa prinaša še več kot to. Želi namreč poenotiti pravila o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter hkrati zagotoviti njihovo boljšo zaščito in upravljanje. V bodoče bodo kolektivne organizacije morale delovati v skladu z evropskimi standardi, ki bodo od organizacij zahtevali zlasti izboljšanje upravljanja s pravicami in večjo preglednost pri vodenju poslovanja. V nekaterih državah so se namreč organizacije lahko ukvarjale še z drugimi dejavnostmi, kar je vodilo v vrsto slabih naložb in posledično v izgubo honorarjev. Poleg odprave teh težav naj bi direktiva tudi uredila zamude pri obračunavanju in izplačevanju honorarjev in nadomestil.

Po besedah predstavnikov EU bo nova direktiva pomagala tudi ustvarjalcem, da bodo za svoje delo dobili boljše plačilo. Imeli bodo popoln nadzor nad svojimi računi in stroški kolektivnega upravljanja avtorskih pravic in vlaganj. Direktivo v celoti podpiramo tudi na IPF. Z njeno implementacijo pri delovanju IPF-a ne bo prišlo do večjih spremenilo, saj že sedaj transparentno poslujemo in objavljamo dokumentacijo ter omogočamo (so)upravljanje članom tako, kot direktiva šele predvideva in kot bodo nekatere organizacije šele pričele poslovati.

Vir: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm
Pojasnila v zvezi s sejami skupščin

Datum: 27. 11. 2013

Zaradi zagotavljanja legitimnosti delovanja in odločanja članov obeh skupščin, ki bodo na sejah obeh skupščin dne 5.12.2013 prisotni in bodo svoje članske pravice uveljavljali preko pooblaščenih zastopnikov, je Svet zavoda na seji dne 27.11.2013 na podlagi določb Statuta Zavoda IPF sprejel naslednji

SKLEP:

Pooblastila članov skupščine Izvajalcev Zavoda IPF za zastopanje na sejah skupščin Izvajalcev Zavoda IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član skupščine izvajalcev Zavoda IPF.
  • Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo strokovna služba Zavoda IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom Zavoda IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.

 

Pooblastila članov Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF za zastopanje na sejah Skupščin proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF.
  • Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo strokovna služba Zavoda IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom Zavoda IPF. 

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.
IPF-ovo letno poročilo med najboljšimi v Sloveniji

Datum: 22. 11. 2013

Časnik Finance je objavil lestvico najboljših letnih poročil, med katerimi je IPF-ovo letno poročilo 2012 osvojilo odlično tretje mesto (v kategoriji Druge organizacije). Komisija je ocenjevala letna poročila po glavnih vsebinskih sklopih, in sicer tveganja, analizo poslovanja in načrte, računovodsko poročilo, komunikacijski vidik in trajnostni razvoj. Skupna ocena komisije je bila, da narašča kakovost razkritij računovodskih izkazov slovenskih organizacij.

Strokovno komisijo, ki je letos ocenjevala letna poročila, so sestavljali Simona Lavrič Korošec, Marko

Bošnjak, Andreja Bajuk Mušič, Rok Cuderman in Tatjana Horvat. Marko Bošnjak je v svoji oceni letnih poročil izpostavil, da sta posebej pomembni predstavitev načrtov za naslednje leto in jasna analiza poslovanja, tudi z grafi in preglednicami. Na splošno so člani komisije ocenili, da so letna poročila naredila velik korak naprej v smeri večje transparentnosti razkritij. Rok Cuderman pa je zaključil: »Marketinško-oblikovalski del letnega poročila ni več nepotreben strošek, ampak učinkovito orodje … Letno gradivo postane čtivo, ki navduši. Postane ogledalo, ki leto dni predstavlja podjetje oziroma ustanovo.«

Več si preberite v članku: Narašča kakovost razkritij računovodskih izkazov
20., izredna seja Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 21. 11. 2013

Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

20., izredno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 5. decembra 2013, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti),Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev seje
  2. Finančni načrt 2014
  3. Pobude in vprašanja članov

 

Boštjan Menart

Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov

 

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 28. novembra 2013, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.