Glasba na spletu: nova ureditev kolektivnega upravljanja v EU

Datum: 04. 12. 2013

Vse več ljudi do glasbe dostopa na spletu, vendar obseg glasbene produkcije, ki je na voljo uporabnikom interneta, v vseh državah Evropske unije ni enak. To je posledica različnih ureditev v zvezi z zaščito avtorske in sorodnih pravic ter honorarji za glasbenike. Odbor za pravne zadeve v Evropskem parlamentu je zato 26. novembra podprl zakonodajo, ki omogoča pridobitev licence za celotno EU.Osrednji cilj direktive je vzpostaviti enoten digitalni trg, kjer bo dostop do legalnih glasbenih vsebin na spletu lažji, zaradi česar bodo nižje tudi cene.

Direktiva, ki jo bo Evropski parlament dokončno potrdil predvidoma februarja prihodnje leto, pa prinaša še več kot to. Želi namreč poenotiti pravila o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter hkrati zagotoviti njihovo boljšo zaščito in upravljanje. V bodoče bodo kolektivne organizacije morale delovati v skladu z evropskimi standardi, ki bodo od organizacij zahtevali zlasti izboljšanje upravljanja s pravicami in večjo preglednost pri vodenju poslovanja. V nekaterih državah so se namreč organizacije lahko ukvarjale še z drugimi dejavnostmi, kar je vodilo v vrsto slabih naložb in posledično v izgubo honorarjev. Poleg odprave teh težav naj bi direktiva tudi uredila zamude pri obračunavanju in izplačevanju honorarjev in nadomestil.

Po besedah predstavnikov EU bo nova direktiva pomagala tudi ustvarjalcem, da bodo za svoje delo dobili boljše plačilo. Imeli bodo popoln nadzor nad svojimi računi in stroški kolektivnega upravljanja avtorskih pravic in vlaganj. Direktivo v celoti podpiramo tudi na IPF. Z njeno implementacijo pri delovanju IPF-a ne bo prišlo do večjih spremenilo, saj že sedaj transparentno poslujemo in objavljamo dokumentacijo ter omogočamo (so)upravljanje članom tako, kot direktiva šele predvideva in kot bodo nekatere organizacije šele pričele poslovati.

Vir: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm