Podpis Skupnega sporazuma z Gospodarsko zbornico Slovenije

Datum: 08. 11. 2006

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije sta v torek, 7. novembra 2006, podpisala Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk.

Skupni sporazum, ki je sklenjen na podlagi 156. in 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št. 44/06), predstavlja sklepno dejanje pogajanj med Zavodom IPF in Združenjem za trgovino pri GZS. Omenjeni sporazum zagotavlja vsem uporabnikom, ki bododo 15. januarja 2007 pristopili k podpisu individualnih pogodb z Zavodom IPF, predvajanje glasbe na prodajnih površinah po bistveno znižanih tarifah in drugih pogojih, ki jih določa sporazum.

Celotno besedilo Skupnega sporazuma je objavljeno na spletnih straneh Zavoda IPF.

Za prijavo predvajanja glasbe na prodajnih površinah izpolnite vprašalnik.