Znižane tarife za uporabnike glasbe

Datum: 19. 10. 2006

ZAVOD IPF OBRTNIKE IN PODJETNIKE PONOVNO VABI K SODELOVANJU

Z objavo v Uradnem Listu je ta teden stopil v veljavo skupni sporazum, sklenjen med Zavodom IPF, Obrtno Zbornico Slovenije in Združenjem za turizem in gostinstvo pri Gospodarski Zbornici Slovenije. Le-ta nudi obrtnikom in podjetnikom enkratno priložnost, da v naslednjih letih ceneje predvajajo glasbo v svojem podjetju. Uporabniki glasbe, ki do 15. januarja 2007 pristopijo k podpisu individualnega sporazuma z Zavodom IPF, namreč lahko izkoristijo izjemno ugodne pogoje, ki jim jih podpisani skupni sporazum zagotavlja. Podpisani sporazum je plod dolgoletnega prizadevanja Zavoda IPF in odlična spodbuda za nadaljnje učinkovito in uspešno reševanje nalog, ki jih Zavod IPF izvaja v imenu izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Skladno s sklenjenim sporazumom bo Zavod IPF skupaj z Združenjem avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP) pozival k sodelovanju vse člane OZS in GZS, ki so registrirani pod gostinsko, trgovsko, frizersko ter sorodnimi dejavnostmi. Ti obrtniki in podjetniki bodo ponovno prejeli vprašalnik s katerim lahko preprosto prijavijo predvajanje glasbe v svoji poslovni dejavnosti. Tudi uporabniki, ki so že sklenili sporazum z Zavodom IPF, naj znova izpolnijo vprašalnik, kajti le na ta način lahko uveljavljajo dodatni popust, ki jim na podlagi sklenjenega skupnega sporazuma pripada.