2019
Obvestilo o spremembi načina glasovanja na seji skupščine dne 23. 8. 2019

Datum: 14. 08. 2019

Spoštovani člani IPF, k.o.!

Obveščamo vas o spremenjenem načinu odločanja na seji skupščine članov IPF, k.o. dne 23. 8. 2019, ki se bo začela ob 8.30. Kvorum se bo ugotavljal pred glasovanjem o vsakem sklepu in ne le na začetku seje skupščine.

Viljem Marjan Hribar, direktor
Sklic seje Skupščine IPF, k.o.

Datum: 06. 08. 2019

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem

sejo Skupščine IPF, k.o.,

ki bo v petek, 23. avgusta 2019, ob 8.30 v prostorih IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje skupščine
 2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2018 in sprejem poslovno-finančnega načrta za poslovna leta 2019, 2020 in 2021
 3. Imenovanje revizorja
 4. Namenski skladi
 5. Privatno reproduciranje
 6. Imenovanje v organe upravljanja
 7. Akti IPF, k.o.
 8. Razno

 

Viljem Marjan Hribar

direktor

 

POSEBNO OPOZORILO

Navzočnost ob začetku seje skupščine je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju.

V skladu s 45. členom statuta morajo člani svojo udeležbo na seji skupščine prijaviti pisno ali osebno v času uradnih ur kolektivne organizacije najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred sejo skupščine, pri čemer šteje najava za pravočasno le, v kolikor jo kolektivna organizacija prejme do izteka uradnih ur na dan, ko izteče rok, v kolikor pa rok izteče na nedelovni dan, pa mora kolektivna organizacija najavo prejeti v času uradnih ur na dan pred iztekom navedenega roka.

 

Gradiva za sejo skupščine so objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Poslano:

 • članom Skupščine IPF, k.o.
 • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveDruštvu KOPRIVA, k.o. podeljeno dovoljenje za kolektivno upravljanje

Datum: 30. 07. 2019

Včeraj, 29. julija 2019, smo se razveselili pošte, prejete s strani Urada RS za intelektualno lastnino, s katero so IPF, k.o., kot stranskega udeleženca obvestili, da je bilo Društvu KOPRIVA izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe in ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Dovoljenje se glede delitve nadomestil nanaša samo na delitev nadomestil med kolektivne organizacije, ki imajo dovoljenje za razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

V praksi to pomeni, da je zapolnjena velika praznina in bodo tako izvajalci in proizvajalci fonogramov prejeli del, ki jim pripada iz naslova zbranih nadomestil. IPF, k.o. je ves čas postopka izdaje dovoljenja konstruktivno sodeloval, zato izdano dovoljenje štejemo tudi kot svoj uspeh. Še pomembnejši pa je ta uspeh za imetnike pravic, ki so združeni pod našo streho, saj se bodo tako v prihodnjem letu materialni rezultati izdaje dovoljenja poznali na transakcijskih računih.
IFPI se pridružuje široki koaliciji, da bi se spopadli z manipulacijo streaminga

Datum: 22. 07. 2019

Mednarodna federacija fonogramske industrije IFPI se je pridružila široki koaliciji velikih in neodvisnih založb, založnikov in ponudnikov digitalnih vsebin pri podpisovanju 'kodeksa najboljše prakse'. Namen tega je odkriti in preprečiti manipulacijo znotraj pretoka oz. streaminga ter ublažiti njene učinke na trgu.

Kodeks opisuje smernice za ustavitev neprilagojenih iger na pretočnih storitvah, ki so zasnovane tako, da zagotavljajo boljše pozicioniranje grafikonov, tržni delež, plačila licenčnin in več.

O kodeksu ANTI-STREAM MANIPULATION CODE OF BEST PRACTICE si lahko preberete tukaj.

 

 

Frances Moore, direktorica IFPI, je na temo stream manipulacije povedala:

»Takšna manipulacija lahko ogrozi natančnost lestvic in na koncu natančnost plačil licenčnin od storitev pretakanja do ustvarjalcev glasbe. Tisti, ki ustvarjajo glasbo - od umetnikov in piscev pesmi do založnikov in drugih - morajo biti pravično in natančno nagrajeni za svoje delo in naložbe. Kakršnekoli manipulacije, ki spodkopavajo poštenost, ne smemo dopuščati.

Zavezani smo k sodelovanju z zainteresiranimi stranmi v širši glasbeni skupnosti, da preprečimo takšne manipulacije.«