Obvestilo o spremembi načina glasovanja na seji skupščine dne 23. 8. 2019

Datum: 14. 08. 2019

Spoštovani člani IPF, k.o.!

Obveščamo vas o spremenjenem načinu odločanja na seji skupščine članov IPF, k.o. dne 23. 8. 2019, ki se bo začela ob 8.30. Kvorum se bo ugotavljal pred glasovanjem o vsakem sklepu in ne le na začetku seje skupščine.

Viljem Marjan Hribar, direktor