Seja Skupščine IPF, k.o., avgust 2019

Datum: 26. 08. 2019

Člani IPF, k.o., izvajalci in proizvajalci fonogramov, so na seji skupščine, ki je bila 23. avgusta 2019 v prostorih IPF, obravnavali poročilo nadzornega odbora, sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2018 in poslovno-finančni načrt za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Nadzorni odbor je Letno poročilo IPF, k.o. 2018 obravnaval in soglasno potrdil že na svoji seji, ki je bila 3. julija 2019. Ključne točke poročila so Sporazum kabelskih in IPTV operaterjev, Sporazum TZS in Odločba SAP za komercialne radijske programe.

Skupščina je potrdila poslovno-finančni načrt za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, kjer je najpomembnejši

  • dvig prihodkov - kabelski in IPTV operaterji,
  • sporazum za trgovinsko dejavnost,
  • določitev tarife za radijsko dejavnost (še nepravnomočna odločba),
  • sporazum za plesno dejavnost,
  • po desetih letih pa so planirani prihodki iz naslova privatnega reproduciranja.

Potrebna je še sklenitev sporazuma s t. i. malimi uporabniki, v prihodnjem letu pa sklenitev sporazuma z RTV SLO.

Tema skupščine so bili še namenski sklad izvajalcev in namenski sklad proizvajalcev fonogramov, dovoljenje Društvu Kopriva, k.o. za zbiranje nadomestil iz naslova t. . privatnega reproduciranja ter imenovanje novih članov Nadzornega odbora IPF, k.o. s strani proizvajalcev fonogramov.

Sprejet je bil tudi nov Statut IPF k.o. ter druga pravila, ki postavljajo nove temelje kolektivni organizaciji za učinkovito upravljanje pravic za katera ima podeljeno dovoljenje.