Objava predloga dnevnega reda, predlogov sklepov in gradiv za sklic skupščine

Datum: 19. 07. 2019

Člane IPF, k.o. obveščamo, da so skladno s 36. členom Statuta IPF, k.o. z dne 22. 10. 2017, pred sklicem naslednje skupščine na ADMISS objavljeni:

1. Predlog dnevnega reda
2. Predlogi sklepov
3. Predlogi gradiv