2018
Novi sporazum z Zavodom Mladinska Mreža MaMa

Datum: 15. 03. 2018

V IPF, k.o.  želimo, da bi intelektualno lastnino spoštovalo čim več uporabnikov, ki posneto glasbo javno predvajajo. Prav zato širimo sodelovanje s krovnimi nacionalnimi organizacijami, ki imajo razpršeno mrežo svojih članov. V letu 2017 smo sporazum o javni priobčitvi komercialnih fonogramov v okviru študentskih prireditev podpisali s Študentsko organizacijo Slovenije, z novim letom pa smo podobnega sklenili z Zavodom Mladinska Mreža MaMa.

IPF, k.o. je tako na začetku leta 2018 z Zavodom Mladinska Mreža MaMa sklenil nov sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah, ki so organizirane s strani organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Skupni sporazum določa nižji obračun nadomestila za uporabo fonogramov na prireditvah, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov kot so nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo, plesni nastopi, revije, gledališki nastopi, predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo.

Podpis sporazuma z Zavodom Mladinska Mreža MaMa
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov

Datum: 27. 02. 2018

ZADEVA: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.), Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativna združena uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov.
Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevne bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.

 
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

Datum: 27. 02. 2018

ZADEVA: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (v nadaljevanju: IPF, k.o.), Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic poziva reprezentativna združenja uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev.
Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevne bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.
Rok za prijavo fonogramov je 31. marec 2018.

Datum: 05. 02. 2018

V sistemu Admiss preverite, ali ste IPF-u že prijavili vsa svoja dela, predvsem tista, ki so nastala v letu 2017.

Obrazci za prijavo skladb so na voljo na sledeči povezavi. V svojem profilu v sistemu ADMISS še preverite, ali so vneseni vsi potrebni podatki skladb in vaši osebni podatki. Tako boste poskrbeli, da bodo za vaše skladbe nadomestila pravilno obračunana.

Potrebujete pomoč pri prijavi?
Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu IPF-a, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi. Za informacije smo na voljo tudi na telefonski številki: 01 52 72 932, ali po elektronski pošti: info@ipf.si.
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma (področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk)

Datum: 04. 01. 2018

Zadeva: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in tarife za uporabo komercialno izdanih fonogramov za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

 

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi reprezentativno združenje uporabnikov, ki predstavlja večino uporabnikov, ki uporabljajo komercialno izdane fonograme, za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in tarife za uporabo komercialno izdanih fonogramov za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje do 15. 1. 2018 na naslov IPF, k.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedena naslova prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.