Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma (področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk)

Datum: 04. 01. 2018

Zadeva: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in tarife za uporabo komercialno izdanih fonogramov za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

 

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi reprezentativno združenje uporabnikov, ki predstavlja večino uporabnikov, ki uporabljajo komercialno izdane fonograme, za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in tarife za uporabo komercialno izdanih fonogramov za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje do 15. 1. 2018 na naslov IPF, k.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedena naslova prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.