Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov

Datum: 27. 02. 2018

ZADEVA: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.), Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativna združena uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov.
Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevne bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.