Novi sporazum z Zavodom Mladinska Mreža MaMa

Datum: 15. 03. 2018

V IPF, k.o.  želimo, da bi intelektualno lastnino spoštovalo čim več uporabnikov, ki posneto glasbo javno predvajajo. Prav zato širimo sodelovanje s krovnimi nacionalnimi organizacijami, ki imajo razpršeno mrežo svojih članov. V letu 2017 smo sporazum o javni priobčitvi komercialnih fonogramov v okviru študentskih prireditev podpisali s Študentsko organizacijo Slovenije, z novim letom pa smo podobnega sklenili z Zavodom Mladinska Mreža MaMa.

IPF, k.o. je tako na začetku leta 2018 z Zavodom Mladinska Mreža MaMa sklenil nov sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah, ki so organizirane s strani organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Skupni sporazum določa nižji obračun nadomestila za uporabo fonogramov na prireditvah, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov kot so nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo, plesni nastopi, revije, gledališki nastopi, predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo.

Podpis sporazuma z Zavodom Mladinska Mreža MaMa