Arhiv novic objavljenih v letu 2011
Vabilo k ustvarjanju internega časopisa

Datum: 08. 06. 2011

Spoštovani,

v juniju želimo razširiti interne vsebine za člane, ki ste jih do sedaj prejemali v obliki e-novic, zato smo se odločili za izdajo internega časopisa. Ker je tematika, ki jo pokriva Zavod IPF pestra, aktualna in včasih tudi pereča, smo se odločili, da bomo na ta način lažje informirali člane, predstavljali aktualna dogajanja, jih podprli z mnenji in komentarji in, upamo, tudi ustvarili forum, kjer se bodo izmenjavali predlogi in ideje.

Časopis bo predvidoma izhajal 2-krat na leto in bo povzemal vse teme in dogajanja v tem času.

Ker je ta časopis v prvi vrsti časopis članov Zavoda IPF, torej vseh nas, vas vabimo, da se pridružite ustvarjanju. Pošljite nam vaše ideje, predloge, besedila, fotografije, predloge za ime časopisa, predloge za imena rubrik, vaše odzive na aktualna dogajanja, itd. Dobrodošli tudi, da stopite med stalne kolumniste ali urednike časopisa.

Kakršnekoli prispevke nam prosimo pošljite do srede, 15. 6. 2011, na naslov info@zavod-ipf.si

Upamo na vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,

Zavod IPF
Pojasnilo v zvezi s priglasitvijo pooblastil

Datum: 08. 06. 2011

Pooblastila članov skupščin Izvajalcev in/ali Proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF za zastopanje na rednih skupščinah Izvajalcev in Proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, v Ljubljani, 22.6.2011, bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član skupščine izvajalcev in/ali proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF.
  2. Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo strokovna služba Zavoda IPF prejela v času svojih uradnih ur najprej 15. 6. 2011 in najkasneje 17. 6. 2011.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko v času od vključno 15. do najpozneje 17.6.2011 (merodajen je datum žiga pošte, kjer je pošiljatelj pošiljko oddal), in prejeta do dne 20.6.2011.

Druga pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščin, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalnih pravic.
Evropska unija predlaga novo strategijo za zaščito pravic intelektualne lastnine

Datum: 01. 06. 2011

Evropska unija je predstavil načrte za nov okvir za zaščito intelektualne lastnine, ki bo veljal v vseh 27 državah članicah in bo vključeval tudi institucionaliziran boj proti piratstvu in digitalnih poenostavitev vseevropskega digitalnega licenciranja. Evropska komisija predvideva poenostavitev licenciranja avtorskih pravic in prihodkov iz distribucije po vsej Evropi, vključno z uvedbo skupnih pravil za kolektivne organizacije. Namen nove zakonodaje je omogočiti tudi digitalizacijo in spletno dosegljivost del, kjer imetniki pravic niso znani. Prav tako pa se obetajo novi ukrepi proti ponarejanju in piratstvu, še posebej v luči novih izzivov v digitalnem okolju.

Za učinkovitejšo implementacijo novih pravil bo Komisija pripravila predlog za Ustvarjanje pravnega okvira za učinkovito večozemeljsko kolektivno upravljanje avtorskih pravic, še posebej v glasbi.

Povzeto po: AEPO_ARTIS News Bulletin
Blog IPF – pestrost pogledov

Datum: 26. 05. 2011

Na naši spletni strani smo pred časom začeli k sooblikovanju vsebine vabiti gostujoča peresa, ki prinašajo vsebinsko in slogovno pestre poglede na aktualno tematiko, povezano z glasbo in okoljem, v katerem živi. Vsi registrirani uporabniki lahko svoje mnenje izrazite tudi skozi komentarje.

Vabljeni k branju naših blogov.
Obračun za leto 2010 in poračuni za pretekla obdobja

Datum: 18. 05. 2011

Spoštovane upravičenke in spoštovani upravičenci,
 
obveščamo vas, da bomo predvidoma v prvi polovici junija izvedli obračun nadomestil za leto 2010 za izvajalce in proizvajalce fonogramov, za obe kategoriji upravičencev bomo izvedli tudi poračune za pretekla obdobja. Da bomo rok od pošiljanja finančnih obvestil do izplačil nadomestil lahko skrajšali, vas že sedaj prosimo, da nam pisno sporočite morebitne spremembe ali dopolnitve vaših matičnih podatkov (naslov za pošiljanje, davčna številka, številka transakcijskega računa ...). Obstoječe podatke si lahko ogledate na naših Administrativnih spletnih straneh (ADMISS). Želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo.

Zavod IPF