Evropska unija predlaga novo strategijo za zaščito pravic intelektualne lastnine

Datum: 01. 06. 2011

Evropska unija je predstavil načrte za nov okvir za zaščito intelektualne lastnine, ki bo veljal v vseh 27 državah članicah in bo vključeval tudi institucionaliziran boj proti piratstvu in digitalnih poenostavitev vseevropskega digitalnega licenciranja. Evropska komisija predvideva poenostavitev licenciranja avtorskih pravic in prihodkov iz distribucije po vsej Evropi, vključno z uvedbo skupnih pravil za kolektivne organizacije. Namen nove zakonodaje je omogočiti tudi digitalizacijo in spletno dosegljivost del, kjer imetniki pravic niso znani. Prav tako pa se obetajo novi ukrepi proti ponarejanju in piratstvu, še posebej v luči novih izzivov v digitalnem okolju.

Za učinkovitejšo implementacijo novih pravil bo Komisija pripravila predlog za Ustvarjanje pravnega okvira za učinkovito večozemeljsko kolektivno upravljanje avtorskih pravic, še posebej v glasbi.

Povzeto po: AEPO_ARTIS News Bulletin