Pojasnilo v zvezi s priglasitvijo pooblastil

Datum: 08. 06. 2011

Pooblastila članov skupščin Izvajalcev in/ali Proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF za zastopanje na rednih skupščinah Izvajalcev in Proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, v Ljubljani, 22.6.2011, bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član skupščine izvajalcev in/ali proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF.
  2. Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo strokovna služba Zavoda IPF prejela v času svojih uradnih ur najprej 15. 6. 2011 in najkasneje 17. 6. 2011.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko v času od vključno 15. do najpozneje 17.6.2011 (merodajen je datum žiga pošte, kjer je pošiljatelj pošiljko oddal), in prejeta do dne 20.6.2011.

Druga pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščin, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalnih pravic.