Obračun za leto 2010 in poračuni za pretekla obdobja

Datum: 18. 05. 2011

Spoštovane upravičenke in spoštovani upravičenci,
 
obveščamo vas, da bomo predvidoma v prvi polovici junija izvedli obračun nadomestil za leto 2010 za izvajalce in proizvajalce fonogramov, za obe kategoriji upravičencev bomo izvedli tudi poračune za pretekla obdobja. Da bomo rok od pošiljanja finančnih obvestil do izplačil nadomestil lahko skrajšali, vas že sedaj prosimo, da nam pisno sporočite morebitne spremembe ali dopolnitve vaših matičnih podatkov (naslov za pošiljanje, davčna številka, številka transakcijskega računa ...). Obstoječe podatke si lahko ogledate na naših Administrativnih spletnih straneh (ADMISS). Želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo.

Zavod IPF