2020
Uspešen ponovni zagon dejavnosti!

Datum: 04. 06. 2020

Kolektivna organizacija IPF, k.o. posluje v običajnem obsegu, enako kot pred razglašeno pandemijo zaradi bolezni Covid-19.

Tako smo v skladu s sproščanjem ukrepov države za zajezitev bolezni in ponovnim začetkom poslovanja uporabnikov varovanih del pričeli z rednim obračunavanjem nadomestil. Zaradi pandemije, ki je »udarila« v vse sfere življenja, nismo želeli dodatno administrativno obremenjevati uporabnikov varovanih del z obveznostjo poročanja o odpiranju in zapiranju svojih poslovnih prostorov in smo tako kot datum ponovnega pričetka opravljanja dejavnosti privzeli datum, s katerim je vlada RS ukrepe za posamezno dejavnost sprostila. To seveda velja za primere, kadar nam uporabnik ni sam sporočil datuma ponovnega pričetka opravljanja dejavnosti.

Uporabnikom varovanih del želimo hiter in uspešen ponovni zagon dejavnosti. Sporočamo še, da smo kot pomoč k bolj gladkemu zagonu, podaljšali roke plačil na 30 dni za račune, ki jih boste prejeli v juniju in juliju 2020.

Za vse informacije smo za vas dosegljivi na telefonski številki 01 52 72 930 ali na mailu: uporabnik@ipf.si

 
Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov – seminar prek spleta

Datum: 21. 04. 2020

22. aprila bo potekal celodnevni izobraževalni dogodek z naslovom Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov, ki pa bo zaradi trenutne situacije organiziran preko spleta oz. online.

Življenje se počasi vrača v bolj znane tirnice in čeprav še dolgo ne bo vse po starem, se bomo morali za marsikaj, kar se nam je še pred časom zdelo samoumevno, zdaj precej bolj potruditi.

Seminar je namenjen organizatorjem dogodkov, agencijam, ponudnikom storitev, podjetjem, ki se srečujejo z organizacijo dogodkov, zavodom, prostovoljnim društvom, ljubiteljskim organizatorjem, študentom, ki jih prav tako zanima organizacija dogodkov ter vsem navdušencem, ki želijo nadgraditi svoje znanje. 

Z naborom predavateljev, med katerimi je tudi predstavnica IPF, k.o. Ajda Kožar, je organizator Eventnika zajel širok spekter znanj, ki jih bodo za udeležence predstavili v obliki predavanj z uporabnimi nasveti in nazornimi primeri iz prakse. 

Ob dogodku bo izšla tudi online brošura. Njena vsebina bo sestavljala zbrane prispevke predavateljev na izobraževalnem dogodku, ki bodo z informativnim gradivom nudili oporo pri nadaljnjem delu. Vključeni bodo tudi kontakti predavateljev in ponudnikov.  

Več informacij o dogodku in predhodna prijava (ki je obvezna) je na voljo na spletni strani.
Pomembno obvestilo za imetnike pravic

Datum: 20. 04. 2020

Obveščamo vas, da IPF, k.o. pripravlja delitev zbranih nadomestil za leto 2019, ki bo opravljena predvidoma v maju 2020.

Vabimo vas, da v svojem profilu na ADMISS (https://admiss.ipf.si/) preverite lastne podatke, ki so nujno potrebni za nakazilo, ter pravočasno sporočitev spremembe oz. dopolnitve podatkov. Bodite pozorni predvsem na:

  • naziv banke in TRR,
  • spremembo statusa (npr. s.p., samostojni kulturni delavec …)
  • spremembo države rezidentstva in naslova bivanja,

da bomo vaše nakazilo lahko nemoteno in čim hitreje izvedli.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! Ostanite zdravi!

Vaš IPF, k.o.
Poziv k izredni in trajnostni podpori za zaščito slovenskega glasbenega sektorja

Datum: 16. 04. 2020

Vir: Sigic.si

27 glasbenih organizacij in festivalov je na Vlado Republike Slovenije in druge pristojne organe naslovilo poziv k reševanju glasbenega sektorja. K podpisu so vabljene tudi druge organizacije, javne ustanove in podjetja, ki delujejo na področju glasbe.

Spoštovani!

Celoten svetovni glasbeni ekosistem se je spričo viralne krize v zgolj nekaj tednih znašel pred popolnim kolapsom. V luči vsesplošnih izrednih razmer je zato z dosedaj še nevideno enotnostjo skupaj stopila vsa evropska glasbena industrija. 2. aprila 2020 je kar 36 evropskih združenj in mrež glasbenih avtorjev, izvajalcev, založnikov, festivalov, dvoran, promoterjev, managerjev, kolektivnih organizacij in drugih interesnih združenj podpisalo poziv k odločnemu ukrepanju za zaščito glasbene industrije. Gre za popolnoma omrtvičen družbeno-ekonomski sektor, ki so ga ukrepi za omejitev širitve COVID-19 prizadeli med prvimi in ki bo posledice trpel najdlje. Poziv je naslovljen na odločevalce tako na EU ravni, kot na ravni držav članic in lokalni ravni.

Slovenski člani podpisanih evropskih združenj poziv pozdravljamo in ga naslavljamo na vlado Republike Slovenije, pristojna ministrstva ter organe v njihovi sestavi, lokalne oblasti in slovenske evroposlance.

Prepoved javnih zbiranj ob izbruhu COVID-19 je privedla do prekinitve obratovanja koncertnih prizorišč in glasbenih festivalov, odpovedi nastopov in koncertnih turnej, zaprtja glasbenih trgovin ter številnih drugih ekonomskih dejavnosti, ki jih obsega ekosistem glasbene industrije. Pod vprašaj je postavljeno preživetje posameznikov številnih poklicev, ki sestavljajo glasbeno panogo: skladateljev, glasbenikov, tekstopiscev, glasbenih učiteljev, dirigentov, glasbenih menedžerjev in agentov, založnikov, distributerjev, organizatorjev festivalov in koncertov, zvočnih in lučnih tehnikov, redarskih služb in številnega drugega storitvenega osebja, ki je povezano s to panogo.

Tudi ko bodo aktualni omejitveni ukrepi ukinjeni, se bo kriza glasbene industrije nadaljevala in škodo bo mogoče občutiti tudi v naslednjih letih. Zaradi prenasičenosti prestavljenih dogodkov in festivalov, ki se bodo skušali izogniti popolnemu finančnemu kolapsu, predvsem pa zaradi nepredvidljivosti občinstva, ki bo še dolgo časa občutilo strah in nelagodje pred zbiranjem v prireditvenih prostorih. Vse to predvideva izjemno počasno okrevanje kulturno-ekonomskega glasbenega sektorja, manj zaposlitvenih priložnosti in tudi slabše razmere za vzdrževanje ter razvoj kakovostne kreative in produkcije kot temeljnega pogoja za konkurenčnost glasbenih izdelkov na trgu.

Prav te dni, ko dogajanje zunaj naših stanovanj spremljamo večinoma po televiziji in spletu, vidimo, kako pomemben je kulturni sektor v spodbujanju solidarnosti in kako pomembno vlogo igra v vsakdanjem življenju ljudi. Glasbeniki in didžeji se s prenosi v živo in z muziciranjem na balkonih borijo proti izolaciji ter v danih razmerah po najboljših močeh pomagajo vzdrževati socialne stike med ljudmi. Časi so težki za vse skupnosti, sredi tega nelagodja pa je glasba tista, ki nas združuje in povezuje. Ta povezanost bo v prihodnosti še kako pomembna, ko bomo družno odpravljali strahotne posledice epidemije virusa, ki se bodo zažrle v vse pore družbenega življenja.

Vlado Republike Slovenije, slovenske evroposlance, pristojna resorna ministrstva in organe v njihovi sestavi ter lokalne skupnosti pozivamo, da se področju kulture nameni posebna obravnava znotraj oblikovanja ukrepov za premoščanje nastale krize in njenih posledic. Podpisane organizacije, ki smo v večini tudi članice posameznih evropskih združenj, ki so podpisnice priložene pobude, se pridružujemo stališču, da naj Slovenija, tudi po vzoru drugih evropskih držav, poveča proračun namenjen kulturi, hkrati pa področje glasbe pogleda in podpre tudi s perspektive gospodarskega potencialov te panoge. Pozivamo k trajnostni javni podpori glasbeni umetnosti in glasbeni industriji, da si čimprej opomoreta od fatalnih posledic in v polni moči prispevata k dobrobiti in razvoju slovenskega kulture in gospodarstva ter ugledu Slovenije v mednarodnem merilu. Izpostavljamo tudi pobudo, izraženo na evropski ravni, da vsaka država članica EU evropskemu ustvarjalnemu sektorju omogoči hiter in celovit dostop do strukturnih sredstev, razpoložljivih v sklopu naložbene pobude EU Coronavirus Response Investment, ki omogoča kritje kratkoročne škode.

V luči teh strašnih razmer pozivamo k tako izredni kot trajnostni javni podpori in strukturnim politikam na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni, z namenom učvrstitve glasbenega ekosistema in omogočanja, da zopet zacveti v vsej svoji raznolikosti.

Podpisane organizacije smo vam skupaj in vsaka posebej na voljo za pomoč pri oblikovanju ukrepov, predvsem na način posredovanja informacij in možnih rešitev, povezanih s sila specifično panogo, ki zaradi svoje narave in pogojev delovanja v marsičem ni primerljiva z ostalimi panogami gospodarskega in tudi kulturnega sektorja.

Izviren mednarodni poziv s seznamom podpisnikov ter njegov prevod smo umestili med priloge temu pismu.

V upanju, da bo naši pobudi ter v pismu utemeljenim razlogom sledil kontinuiran dialog, v katerem bomo skupaj premislili možnosti najboljših rešitev za rešitev področja slovenske glasbene umetnosti in industrije, vas lepo pozdravljamo!


Podpisniki po abecednem vrstnem redu:

Akademija za glasbo - Univerza v Ljubljani (The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)

Center urbane kulture Kino Šiška (Liveurope - The Live Music Platform for New European Talent)

Društvo slovenskih skladateljev (ISCM - International Society for Contemporary Music, ECSA - European Composer and Songwriter Allieance)

Festival Druga godba (Forum of Worldwide Music Festivals)

Festival Folkart (CIOFF - Conseil International des Organisations de Festivals de Folkolre et d’arts Traditionnels)

Festival Jazz Cerkno (EJN - Europe Jazz Network)

Festival Lent (IFEA - International Festivals and Events Association)

Festival Ljubljana (EFA - European Festivals Association)

Festival Maribor

Festival MetalDays (YOUROPE - The European Festival Association)

Festival Punkrock Holiday

GLOSA SKG (FIM - International Federation of Musicians)

GIZ KOS - Združenje koncertih organizatorjev Slovenije, gospodarsko interesno združenje

IPF k.o. - Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije

Jazz festival Ljubljana (EJN - Europe Jazz Network)

JSKD - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (ECA-EC - European Choral Association - Europa Cantat)

Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor (EFA - European Festivals Association)

MENT Ljubljana (INES - Innovative Network of European Showcases, ETEP - European Talent Exchange Programme)

MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti, SONICA festival (ICAS - International Cities of Advanced Sound, SHAPE - Sound Heterogenous Art and Performance in Europe)

RUNDA - Regionalno združenje neodvisnih proizvajalcev fonogramov (IMPALA - Independent Music Companies Associations)

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center (IAMIC - International Association of Music Information Centres)

SiPA - Združenje za zaščito interesov glasbenih založnikov (ICMP - International Conferedation of Music Publishers)

Zavod ARS Ramovš - Festival SEVIQC Brežice (REMA - European Early Music Network) Združenje SAZAS k.o.

ZFIS - Združenje fonogramske industrije Slovenije (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry)

ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (FIM - International Federation of Musicians)

Zveza glasbene mladine Slovenije (JMI - Jeunesses Musicales International)


AIPA, SAZOR in IPF s predlogom za pomoč ustvarjalcem

Datum: 15. 04. 2020

Kolektivne organizacije AIPA, SAZOR in IPF so na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naslovile pobudo, da bi "kolektivke" za izredno pomoč članom v času pandemije koronavirusne bolezni 19 (covid-19) začasno namenile do 25 odstotkov lanskih zbranih nadomestil. Kot so zapisali, "so nas posledice izbruha pandemije koronavirusa pahnile v razmere, s katerimi se naša družba še ni soočila, saj je področje glasbenega, filmskega in literarnega ustvarjanja dobesedno opustošeno".

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) je sicer uzakonil socialne, kulturno-umetniške in izobraževalne sklade, vendar ti v času ukrepov ne morejo delovati. Zato članom kolektivnih organizacij tudi ne morejo pomagati, saj ni možno izvesti skupščin, ki so nujne za potrjevanje ustreznih sklepov za delovanje teh skladov, pravijo podpisniki pobude.

Ob tem izpostavljajo, da je namen predlaganega ukrepa prispevati k zagotovitvi nadaljnjega ustvarjanja, saj se bo članom kolektivnih organizacij tako omogočilo čakanje na ponovno vzpostavitev trga, ki je trenutno povsem ugasnil. Gledališča so zaprta, glasbeni odri samevajo, knjigarne in kinodvorane so prazne, kar pomeni, da ustvarjalci ne morejo ustvarjati.

Državni proračuna zaradi predloga AIPA, SAZOR in IPF ne bo nosil finančnih posledic, za razliko od ostalih ukrepov. Vsa sredstva bi namreč zagotovile kolektivne organizacije same, in sicer - kot omenjeno - z naslova zbranih lanskih nadomestil. Predlog je po svoji naravi začasen, saj ureja odziv kolektivnih organizacij na nastale krizne razmere, in sicer z najmanjšimi možnimi posegi v veljavne sistemske rešitve, poudarjajo v AIPA, SAZOR in IPF.

K pomoči ustvarjalcem so pozvale različne organizacije po Evropi, ki poudarjajo, da ustvarjalci zaradi omejitev (te so v različnih oblikah uvedle praktično vse evropske države) ne morejo delati. Zato se njihov materialni položaj poslabšuje iz dneva v dan. Če ne bodo dobili pomoči, bodo mnogi prisiljeni poiskati delo v drugih panogah, to pa pomeni siromašenje evropske kulture in kreative.