Uspešen ponovni zagon dejavnosti!

Datum: 04. 06. 2020

Kolektivna organizacija IPF, k.o. posluje v običajnem obsegu, enako kot pred razglašeno pandemijo zaradi bolezni Covid-19.

Tako smo v skladu s sproščanjem ukrepov države za zajezitev bolezni in ponovnim začetkom poslovanja uporabnikov varovanih del pričeli z rednim obračunavanjem nadomestil. Zaradi pandemije, ki je »udarila« v vse sfere življenja, nismo želeli dodatno administrativno obremenjevati uporabnikov varovanih del z obveznostjo poročanja o odpiranju in zapiranju svojih poslovnih prostorov in smo tako kot datum ponovnega pričetka opravljanja dejavnosti privzeli datum, s katerim je vlada RS ukrepe za posamezno dejavnost sprostila. To seveda velja za primere, kadar nam uporabnik ni sam sporočil datuma ponovnega pričetka opravljanja dejavnosti.

Uporabnikom varovanih del želimo hiter in uspešen ponovni zagon dejavnosti. Sporočamo še, da smo kot pomoč k bolj gladkemu zagonu, podaljšali roke plačil na 30 dni za račune, ki jih boste prejeli v juniju in juliju 2020.

Za vse informacije smo za vas dosegljivi na telefonski številki 01 52 72 930 ali na mailu: uporabnik@ipf.si