2019
Sklenjen novi sporazum s Plesno Zvezo Slovenije!

Datum: 08. 07. 2019

V oktobru 2018 je IPF, k.o. (v nadaljevanju IPF), po desetih letih veljavnosti sporazuma o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo, objavil prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev novega skupnega sporazuma.

Na vabilo se je v roku kot reprezentativno združenje odzvala Plesna Zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS), s katero smo 4. 12. 2018 pričeli s pogajanji. Le-ta so se uspešno zaključila 27. 6. letos, ko je bil dogovorjen in podpisan novi Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah - plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

 

Naj spomnimo: 2016 je bil sprejet Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je prinesel določene spremembe tudi na področju oblikovanja tarif in pogojev za uporabo varovanih del, še zlasti pa so spremembe vplivale na kriterij primerljivosti postavljene tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah. V skladu s tem določilom je IPF začel s prenovo oz. osvežitvijo tarif praktično za vse vrste uporabe varovanih del.

 

 

V sklenjenem sporazumu s PZS je tarifa določena tako, da se do tarife v letu 2021 pride postopoma v prehodnem obdobju. Določen je nov način oblikovanja popustov, ki zavezancem prinaša 5 % popust na vnaprejšnje letno plačilo, 5 % popust v primeru ureditve razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe ter popust v višini 10 % za člane PZS.

 

 

Vse organizacije – plesne šole, klubi in druge ustanove v katerih se poučuje ples bodo v mesecu juliju obveščene o sklenjenem sporazumu, skupaj z obvestilom pa bodo hkrati v podpis prejele nove pogodbe.

Skupni sporazum je dokaz, da se z upoštevanjem argumentov obeh strani lahko sklene dogovor, ki prinaša obojestransko zadovoljstvo. Sporazum je še utrdil sodelovanje s PZS in bo tudi v bodoče, s samimi določili v njem, še poudaril njeno aktivno vlogo pri urejanju razmerij zavezancev do IPF.
Spoštovani imetniki pravic! Opravljena delitev za 2018!

Datum: 05. 07. 2019

Skladno s Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalcev ter sprejetimi sklepi smo na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov in kategorijo imetnikov pravic izvajalcev opravili delitvi nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2018, opravili pa smo tudi končni delitvi za leto 2013. Delitev sredstev namenskega sklada bo predvidoma opravljena septembra 2019.

Koliko sredstev smo delili boste lahko prebrali v natančnem poročilu o opravljenih delitvah, ki bo objavljeno predvidoma do sredine avgusta 2019 v spletni aplikaciji ADMISS. Na voljo bodo podatki o višini sredstev v posamezni delitvi, ločeno za vsak reparticijski razred ter izpis vaših obračunskih podatkov.

Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih. Lestvica največkrat predvajanih skladb, ki jo IPF k.o. po prejemu sporedov radijskih programov pripravlja že devet let, za leto 2018 kaže zelo zaskrbljujoče podatke, ki so posledica tudi neupoštevanja kvot na radijskih programih. Med prvih dvajset skladb ni niti ene slovenske, med stotimi pa jih je le 16.

V kolikor želite vpogled v svoje obračunske podatke pred objavo v sistemu ADMISS, nam to sporočite in vam bomo želene izpise pripravili.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto (10 €) in že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 17. julija 2019. Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

Vse, ki izstavljate račune, prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate ter ga pravilno naslovite na IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

Prosimo vas, da nam najkasneje do 12. julija 2019 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Imetnik pravic ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedeni delitvi na spletnem mestu IPF, k.o. podati pisni zahtevek za popravek delitve, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.

Želimo vam ustvarjalno poletje in vas lepo pozdravljamo!
Največkrat predvajana med domačimi v 2018 je Alya

Datum: 04. 06. 2019

IPF k.o. že devet let po prejemu sporedov radijskih programov pripravi podrobnejši povzetek ali analizo dogajanja v radijskem mediju v preteklem letu. Lestvica največkrat predvajanih skladb pokaže dejansko stanje, hkrati pa skozi leta spremlja trende na tem področju.

Analizo za leto 2018 je direktor IPF k.o. Viljem Marjan Hribar predstavil pred nekaj dnevi, nadaljevala se je v okroglo mizo z naslovom Slovenska glasba danes, ki ji je sledila še podelitev glasbenih nagrad Zlata piščal.

 

 

Skupno največkrat predvajana skladba v 2018 je Echame La Culpa, ki jo izvajata Luis Fonsi & Demi Lovato. Največkrat zavrtena slovenska skladba je Srce za srce in Alya. Na lestvici stotih je sicer na 25. mestu, kar pomeni, da žal med prvih dvajset ni niti ene domače skladbe, med stotimi pa je skupaj 16 slovenskih skladb.

Še v 2017 je bilo med prvo dvajseterico 5 slovenskih in leto poprej 6. Trend je torej najmanj zaskrbljujoč, o čemer so se strinjali (skoraj) vsi udeleženci okrogle mize, kot tudi zbrani na dogodku.

Do 50. mesta je nabor domačih takšen:

  1. Srce za srce – Alya (25.)
  2. Luna – Nika Zorjan feat. Jonatan Haller (31.)
  3. Milijon in ena – Klara Jazbec (38.)
  4. Vroče – S.I.T. (40.)
  5. Halo – Alya (43.)
  6. Heart of gold – BQL (44.)
  7. Spet te slišim – Lamai (48.)

Kot zanimivost: med prvih 100, sicer čisto na repu (99. mesto) je skladba Bicikl Letečih potepuhov, ki nosi letnico nastanka 1995.

 

 

Kljub vsemu je razmerje med domačo in tujo glasbo na slovenskih radijih popolnoma identično lanskim podatkom za 2017, 67,4 % tuje in 32,6 % domače. Se pa je v primerjavi z letom poprej izredno povečalo število različnih izvedb, uporabljenih na radijskih programih. V 2017 je bilo recimo 190606, v 2018 pa kar 214955. Obstajajo pa tudi radijske postaje, ki v celem letu predvajajo le nabor 652. skladb.

Ponovno ali še bolj so na udaru predpisane kvote uporabe slovenske glasbe. RTV Slovenija jih izpolnjuje v celoti, torej 100 %. Regionalne/lokalne oz. radijske postaje s posebnim statusom vrtijo predpisano kvoto slovenske glasbe le v 79 %.

Komercialne radijske postaje pa skoraj do polovice, natančneje v 47 %, ne izpolnjujejo zakonsko določenih kvot predvajanja slovenske glasbe.

Alya je bila nagrade za Največkrat predvajano slovensko skladbo 2018 zelo vesela. Zaradi obveznosti v tujini se dogodka ni mogla udeležiti, a je prišla po nagrado malo prej.

 

 

Foto: Aleš Šnofl
Kar tri nagrade Zlata piščal v roke Siddharti, za življenjsko delo nagrada Benču

Datum: 30. 05. 2019

Petič zapored, tokrat visoko nad Ljubljano v hotelu Radisson Blu Plaza, so se srečali izvajalci, avtorji, novinarji ter drugi aktivisti v glasbeni mašineriji na podelitvi nagrad Zlata piščal.

Društvo Zlata piščal je s pomočjo akademije, ki je ocenjevala leto 2018, podelilo pet nagrad. Skladba leta 2018 je postala Meddrevesa Siddharte, ki je postala tudi izvajalec leta, hkrati pa si je za album Nomadi prislužila naziv album leta.

 

Novinca leta 2018 sta po mnenju akademije Zala Kralj & Gašper Šantl, nagrado za življenjsko delo pa je prejel Janez Bončina Benč.

 

Letošnjo akademijo je sestavljalo 91 povabljenih članov z različnih področij, povezanih z glasbo - od glasbenih urednikov, novinarjev za to področje, producentov, organizatorjev glasbenih dogodkov, intelektualcev s področja kulture. Nominirance so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2018, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet v posamezni kategoriji prebilo med nominirance, najvišje število točk pa je prineslo nagrado.

Dogodek, kot je bil včerajšnji, je še toliko bolj pomemben in dobrodošel, ko na kratko povzamemo informacijo IPF, ki jo je pred podelitvijo in okroglo mizo predstavil direktor Viljem Marjan Hribar, da v statistiki lanskega leta o predvajanju glasbe na slovenskih radijskih programih med prvimi dvajsetimi skladbami ni niti ene slovenske!.

 

 

Najboljša je bila Alya, ki je s pesmijo Srce za srce na 25. mestu lestvice postala največkrat predvajana slovenska skladba leta 2018. Alya je bila v času podelitve v tujini, zato je po nagrado prišla malo prej, se je pa iz srca razveselila tako podatka kot same nagrade.

 

 

Letošnji nagrajenci in nominiranci Zlate piščali:

Zlata piščal – skladba leta 2018: Siddharta - Medrevesa

(Nominiranci: Koala Voice - Ker tu je vse tako lepo, Dan D - Boli me K, Siddharta - A.M.L.P., Fed Horses – Sinner, MRFY - Umru zate)

 

Zlata piščal – izvajalec leta 2018: Siddharta

(Nominiranci: MRFY, Koala Voice, Hamo & Tribute2Love, Zala Kralj in Gašper Šantl)

 

Zlata piščal – album leta 2018: Nomadi - Siddharta

(Nominiranci: MRFY – Story, Dan D - Milo za drago, Koala Voice - Woo Horsie, Laibach - The Sound Of Music)

 

Zlata piščal – novinec leta 2018: Zala Kralj & Gašper Šantl

(Nominiranci: Leonart, Fed Horses, Lumberjack, Haiku Garden)

 

Zlata piščal – življenjsko delo: Janez Bončina - Benč

 

Foto: Aleš Šnofl
Podelitev nagrade Največkrat predvajana slovenska skladba na radijskih programih, Okrogla miza Slovenska glasba danes in podelitev nagrad ZLATA PIŠČAL

Datum: 28. 05. 2019

Spoštovani,

IPF vas vabi na podelitev nagrade za največkrat predvajano slovensko skladbo na radijskih programih v letu 2018, ki ji bo sledila okrogla miza Slovenska glasba danes, na kateri bodo glasbeni strokovnjaki pregledali trende v slovenski glasbeni industriji.

Pod okriljem Društva ZLATA PIŠČAL bo sledila že peta podelitev nagrad ZLATA PIŠČAL, tokrat za leto 2018, v kategorijah: skladba leta, album leta, izvajalec leta, novinec leta in nagrada za življenjsko delo. Nagrade bodo podelili prejemniki zlatih piščali za leto 2017! Več na http://www.zlatapiscal.si/sl/.

 

Pričakujemo vas v sredo, 29. maja 2019, ob 18.30 v hotelu Radisson Blu Plaza v Ljubljani.

Program dogodka:

18:30 Podelitev nagrade za največkrat predvajano slovensko skladbo na radijskih programih v letu 2018

19:00 Okrogla miza: Slovenska glasba danes

20:00 Podelitev nagrad Zlata piščal & tradicionalni Jam Session z zasedbo Krajnci in gosti.

 

Vljudno vabljeni!