Spoštovani imetniki pravic! Opravljena delitev za 2018!

Datum: 05. 07. 2019

Skladno s Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalcev ter sprejetimi sklepi smo na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov in kategorijo imetnikov pravic izvajalcev opravili delitvi nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2018, opravili pa smo tudi končni delitvi za leto 2013. Delitev sredstev namenskega sklada bo predvidoma opravljena septembra 2019.

Koliko sredstev smo delili boste lahko prebrali v natančnem poročilu o opravljenih delitvah, ki bo objavljeno predvidoma do sredine avgusta 2019 v spletni aplikaciji ADMISS. Na voljo bodo podatki o višini sredstev v posamezni delitvi, ločeno za vsak reparticijski razred ter izpis vaših obračunskih podatkov.

Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih. Lestvica največkrat predvajanih skladb, ki jo IPF k.o. po prejemu sporedov radijskih programov pripravlja že devet let, za leto 2018 kaže zelo zaskrbljujoče podatke, ki so posledica tudi neupoštevanja kvot na radijskih programih. Med prvih dvajset skladb ni niti ene slovenske, med stotimi pa jih je le 16.

V kolikor želite vpogled v svoje obračunske podatke pred objavo v sistemu ADMISS, nam to sporočite in vam bomo želene izpise pripravili.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto (10 €) in že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 17. julija 2019. Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

Vse, ki izstavljate račune, prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate ter ga pravilno naslovite na IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

Prosimo vas, da nam najkasneje do 12. julija 2019 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Imetnik pravic ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedeni delitvi na spletnem mestu IPF, k.o. podati pisni zahtevek za popravek delitve, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.

Želimo vam ustvarjalno poletje in vas lepo pozdravljamo!