Arhiv novic objavljenih v letu 2006
Zavod IPF in strokovno združenje radijskih programov posebnega pomena sta sklenila skupni sporazum

Datum: 16. 03. 2006

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, Zavod IPF, in strokovno združenje radijskih programov posebnega pomena, sta včeraj podpisala sporazum o radiodifuznem oddajanju in radiodifuzni retransmisiji fonogramov. Novi sporazum, ki je sklenjen za obdobje 2006-2007, je pomemben dosežek ter rezultat obojestranskega interesa za dosledno ureditev odnosov med izdajatelji radijskih programov in glasbenimi izvajalci in proizvajalci fonogramov.

Zavod IPF si prizadeva uveljavljati pravice vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Sklenitev sporazuma potrjuje uspešno delovanje zavoda, ki stremi k izboljšanju sodelovanja z reprezentativnimi združenji uporabnikov.

Zavod IPF glede na dosedanje dogovore v kratkem pričakuje tudi podpis skupnega sporazuma z izdajatelji komercialnih radijskih programov in nadaljuje pogovore z združenji uporabnikov iz različnih gospodarskih panog. Pričakovati gre, da se bodo drugi uporabniki glasbe pridružili radijskim postajam posebnega pomena v potrdilu pomembnosti in pravičnosti plačila nadomestila za javno uporabo fonogramov.

Lastniki podjetij v gostinskem sektorju lahko v naslednjih tednih pričakujejo nadaljnji poziv zavoda za prijavo javnega predvajanja glasbe. Že od oktobra lani Zavod IPF uspešno vabi k sodelovanju lastnike gostinskih obratov ter frizerskih in kozmetičnih salonov.
Zavod IPF podpira novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Datum: 07. 02. 2006

Zavod IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji, podpira novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki jo je Državni Zbor Republike Slovenije sprejel prejšnjo sredo. Novela zakona, ki kot novost uvaja arbitražo v sporih med imetniki avtorske in sorodnih pravic ter uporabniki glasbe, bo vsekakor pripomogla k reševanju odprtih vprašanj na področju uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz ustvarjalnega dela.

Pomanjkanje krovnega sporazuma nepotrebno oteži uveljavljanje omenjenih pravic, zato je novela zakona, ki naj bi pospešila ureditev odnosov med združenji uporabnikov in kolektivnimi organizacijami iz vidika Zavoda IPF več kot dobrodošla. Sicer veljavne tarife, ki jih je Zavod IPF objavil v letu 2005, tudi s sprejetjem novele zakona ostanejo nespremenjene.

Zavod IPF podpira tudi iniciativo ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka, ki je na seji Državnega Zbora napovedal, da bo njegovo Ministrstvo do poletja pripravilo nov predlog tarifnega dela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Zavod IPF si želi, da bi Ministrstvo k pripravi predloga povabilo tudi imetnike pravic in upoštevalo predloge in stališča Zavoda IPF.

Kampanja za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, ki jo je Zavod IPF pričel oktobra lani, se letos marca nadaljuje z lastniki trgovin, ki bodo v kratkem prejeli predstavitveni dopis Zavoda IPF, v katerem nosilce te dejavnosti opozarja na njihovo zakonsko obveznost posredovanja podatkov o javnem predvajanju glasbe in plačila nadomestil iz tega naslova. Nadaljevanje kampanje je naslednji korak Zavoda IPF v uspešnem uveljavljanju pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.