Zavod IPF in strokovno združenje radijskih programov posebnega pomena sta sklenila skupni sporazum

Datum: 16. 03. 2006

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, Zavod IPF, in strokovno združenje radijskih programov posebnega pomena, sta včeraj podpisala sporazum o radiodifuznem oddajanju in radiodifuzni retransmisiji fonogramov. Novi sporazum, ki je sklenjen za obdobje 2006-2007, je pomemben dosežek ter rezultat obojestranskega interesa za dosledno ureditev odnosov med izdajatelji radijskih programov in glasbenimi izvajalci in proizvajalci fonogramov.

Zavod IPF si prizadeva uveljavljati pravice vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Sklenitev sporazuma potrjuje uspešno delovanje zavoda, ki stremi k izboljšanju sodelovanja z reprezentativnimi združenji uporabnikov.

Zavod IPF glede na dosedanje dogovore v kratkem pričakuje tudi podpis skupnega sporazuma z izdajatelji komercialnih radijskih programov in nadaljuje pogovore z združenji uporabnikov iz različnih gospodarskih panog. Pričakovati gre, da se bodo drugi uporabniki glasbe pridružili radijskim postajam posebnega pomena v potrdilu pomembnosti in pravičnosti plačila nadomestila za javno uporabo fonogramov.

Lastniki podjetij v gostinskem sektorju lahko v naslednjih tednih pričakujejo nadaljnji poziv zavoda za prijavo javnega predvajanja glasbe. Že od oktobra lani Zavod IPF uspešno vabi k sodelovanju lastnike gostinskih obratov ter frizerskih in kozmetičnih salonov.