Arhiv novic objavljenih v letu 2010
V Zavodu IPF pozorno spremljamo spreminjanje zakonodaje

Datum: 09. 09. 2010

… zlasti tiste, ki vpliva na naše poslovanje. V zadnjem času so aktualne tudi spremembe Zakona o medijih. Ker je bil osnutek zakona dan v javno obravnavo šele pred kratkim, bo Zavod IPF podal svoje komentarje oz. predloge za izboljšave v prihodnjih dneh. Veseli nas, da nas je pripravljalec sprememb omenjenega zakona vendarle povabil k dialogu, obžalujemo pa, da tega ni storil že tekom njihovega snovanja, saj smo prepričani, da bi marsikatero primernejšo rešitev, ki bi ustrezala vsem vpletenim, našli že prej.

Za zdaj lahko izpostavimo mnenje, da predlog besedila novega 19. člena, ki zamenjuje prejšnjega 12., pomeni za kolektivno uveljavljanje ogromen korak nazaj. Sprašujemo se, kdo je bil pobudnik, kakšna je utemeljitev in kakšni so argumenti za uvajanje te spremembe. Zavod IPF nikoli  ni imel kakršnihkoli problemov z izdajatelji v zvezi s pogoji za vpis v razvid medijev, prav tako nikdar nismo zaznali kakršnihkoli pomislekov s strani izdajateljev.

Zavod IPF podpira tudi prizadevanja izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in avtorjev glasbe v zvezi z ohranitvijo doslej predpisanega obveznega deleža slovenske glasbe, ki se spreminja v 70. členu.
Izplačila proizvajalcem fonogramov

Datum: 06. 09. 2010

V letu 2010 so bila proizvajalcem fonogramov obračuna nadomestila za 2009 in izvedeni poračuni za obdobje 2004-2008. V slovensko glasbeno industrijo se je samo na strani proizvajalcev letos 'vrnilo' več kot 300.000 €. V rubriki "Najbolj predvajani izvajalci in izvedbe" objavljamo seznam 50 proizvajalcev fonogramov, ki so jim bila obračunana najvišja nadomestila.
Francija septembra odločno proti piratom

Datum: 18. 08. 2010

V Franciji bodo naslednji mesec v praksi začeli izvajati zakon o postopnem odzivu, imenovan tudi zakon HADOPI, kar je sicer kratica inštitucije, pristojne za spremljanje zakonite ponudbe in nedovoljene uporabe del na internetu ((High Authority for the dissemination of works and the protection of rights on the Internet).

Poenostavljeno povedano bo izvajanje zakona v praksi pomenilo, da bodo združenja imetnikov pravic kršitve prijavila organizaciji HADOPI, ta pa bo od internetnih ponudnikov zahtevala podatke o kršiteljih, ki bodo prvo opozorilo prejeli preko elektronske pošte. V primeru ponovne kršitve v roku šestih mesecev bo kršitelj prejel drugo opozorilo preko elektronske in priporočene pošte, tretji kršitvi znotraj enega leta pa bo sledil sodni postopek. Najvišja možna kazen bo prepovedan dostop do interneta do enega leta.

Zakon, sprejet maja 2009, je z nekaj dodatnimi določbami stopil v veljavo oktobra lani in v Evropski uniji predstavlja enega prvih ukrepov za zmanjševanje nelegalne izmenjave datotek. V Sloveniji predvidene spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah še ne vsebujejo področja uporabe del na internetu.

Zahteve po ukrepanju s strani predstavnikov evropske ustvarjalne industrije, ki zaradi piratstva beležijo ogromen upad prihodkov in števila delovnih mest, so dosegle tudi Evropski parlament. Poslanci naj bi o  Gallo poročilu, ki se nanaša na uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu, glasovali pretekli mesec, vendar se z uvrstitvijo poročila na takratno plenarno zasedanje ni strinjalo zadostno število poslancev, zato je bilo glasovanje prestavljeno jesen.

Posledice piratstva vplivajo tudi na slovensko ustvarjalno industrijo, zato smo o stališču do Gallo poročila, ki bo pripomoglo k pravilnemu reševanju kršitev na IP področju, povprašali tudi naše evropske poslance:

Ivo Vajgl bo glasoval za Gallo poročilo, ki bo jasno opredelilo problem piratstva in Evropsko komisijo pozvalo k takojšnjemu ukrepanju. Strinja se, da internetno piratstvo predstavlja vse večji problem, ogroža napredek in delovna mesta v ustvarjalni industriji.

Posledic neurejene zakonodaje na tem področju se zaveda tudi dr. Milan Zver, zato pozdravlja in podpira predloge poslanske kolegice Marielle Gallo. Zaradi kompleksnosti problematike meni, da je nujno, da Evropska komisija pripravi celovito strategijo za urejanje tega področja.

Iz pisarne Tanje Fajon so nam sporočili, da se poslanska skupina S&D ni strinjala z uvrstitvijo poročila na plenarno zasedanje v juliju, ker je v njem še precej nejasnosti in obstajajo nasprotovanja določenim točkam. Med najbolj kritičnimi so izpostavili predvsem:

  • nekomercialno izmenjavo datotek in sankcije (definicija, vrsta sankcij, meja, itd.),
  • razlikovanje med piratstvom in ponarejanjem ("piracy and counterfeiting"),
  • zagotavljanje dostopa do spleta.

Po mnenju skupine je poročilo v več točkah nefleksibilno in zahteva dopolnitve, kar pomeni, da stališča še niso dokončno izoblikovana.