Arhiv novic objavljenih v letu 2010

Vabilo na 14., izredno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 12. 11. 2010

Na podlagi določb 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje 14., izredno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF, ki bo 30. novembra 2010, ob 16. uri v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev in zapisnikarja
  2. Transparentnost delovanja Zavoda IPF

 

Boštjan Dermol, predsednik Sveta Zavoda IPF

 

Gradivo za sejo skupščine lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
Vabilo na 13., izredno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 12. 11. 2010

Na podlagi določb 39. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje 13., izredno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki bo 30. novembra 2010, ob 14. uri v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev ter zapisnikarja
  2. Transparentnost delovanja Zavoda IPF

Boštjan Dermol, predsednik Sveta Zavoda IPF 

 

Gradivo za sejo skupščine lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.