Arhiv novic objavljenih v letu 2010
Video odgovori na vaša vprašanja

Datum: 21. 12. 2010

Na naši spletni strani smo vam letos prvič v živo ponudili ogled IPF TV, kjer smo odgovarjali na nekatera vaša najpogostejša vprašanja. Odgovori so zdaj zbrani tudi na posebni podstrani (http://www.zavodipf.si/ipf_tv.php). Z enostavnim klikom na vprašanje, ki vas zanima,  pridete do video odgovora, pridobite informacijo, ki vas zanima in osebno spoznate člana IPF ekipe. Rubriko nenehno nadgrajujemo, zato vabljeni k ponovnemu obisku.
Vnovična verifikacija zakonitosti varovanja osebnih podatkov v Zavodu IPF

Datum: 16. 12. 2010

Zavod IPF kot referenčna ustanova na področju zbiranja, upravljanja in razvoja pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov že od začetkov svojega delovanja v svoje sisteme in delovne procese implementira slovenska zakonodajna določila, evropsko zakonodajo in mednarodne primere dobrih praks. V duhu upoštevanja in realizacije transparentnosti, zakonitosti in varnosti zbiranja podatkov deluje tudi spletna baza ADMISS, ki upravičencem na inovativen način omogoča sprotni nadzor nad predvajanjem posameznih del in pregled s tem povezanih izplačil. Prav tako pa so na spletni strani objavljeni nekateri, za javnost pomembni podatki, ki prispevajo k transparentnosti delovanja Zavoda IPF.

V marcu leta 2010 sta delovanje sistema, upoštevanje zakonodaje in varnost podatkov, na podlagi prijav uporabnikov, ki so želeli dodatno zagotovilo za spoštovanje črk zakona, preverila državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in raziskovalec pri Informacijskem pooblaščencu. V postopku pregleda sta pod drobnogled vzela zakonitosti obdelave osebnih podatkov, njihovo zavarovanje, posredovanje in evidentiranje posredovanja, izvajanje določb ZVOP o katalogu in registru zbirk osebnih podatkov ter drugih določb omenjenega zakona.

Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in raziskovalec pri Informacijskem pooblaščencu sta skozi postopek pregleda le še dodatno verificirala zakonitost, varnost in preglednost delovanja Zavoda IPF ter upravljanja vseh osebnih podatkov, njihov zbirk ter še nekaterih drugih področij. Na naše veliko zadovoljstvo in v podporo transparentnosti delovanja Zavoda IPF ostaja dostop do podatkov v sistemu ADMISS in do seznamov najbolj predvajanih zasedb, solistov, skladb in drugih seznamov, ki so narejeni na podlagi prejetih poročil o predvajanjih, neokrnjen.

Oglejte si tudi poročilo o inšpekcijskem nadzoru, o čemer smo poročali tudi na naših straneh.
Zapisnik o opravljenem nadzoru si lahko preberete tukaj, sklep informacijskega pooblaščenca pa je na voljo tukaj.
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti

Datum: 16. 12. 2010

Glede na 18. sklep redne letne seje skupščine izvajalcev, ki je potekal 22.6.2010, vas obveščamo, da je Zavod IPF na Ustavno sodišče Republike Slovenije vloži vlogo za presojo skladnosti določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah z ustavo glede določb Sveta za avtorsko pravo.
Kabelska retransmisija

Datum: 10. 12. 2010

Vabilo na pogajanja

Vljudno vabimo vse subjekte, ki radiodifuzno retrasmisirajo fonograme preko kabla oz. kabelsko retrasmisirajo fonograme, da svoj interes za sodelovanje na pogajanjih izrazijo s priporočeno pošiljko, najpozneje v roku 15 dni po objavi vabila v Uradnem listu RS št. 100 z dne 10.12.2010, stran 3076. Zadnji dan priglasitve je 26.12.2010.

Obenem vas obveščamo, da je nov e-naslov za oddajo poročil: operaterji@zavod-ipf.si. Vljudno prosimo, da nam poročila o številu naročnikov do 15. v mesecu posredujete izključno na navedeni naslov.
Pravica dajanja na voljo javnosti

Datum: 03. 12. 2010

Ponovno vabimo vse subjekte, ki pri opravljanju radiodifuzne retransmisije ponujajo oz. opravljajo storitve, ki zajemajo pravico dajanja na voljo javnosti, da se udeležijo drugega srečanja, ki bo v 4. tednu decembra na sedežu zavoda na Šmartinski 152. Termin 2. srečanja je torek 21.12.2010 ob 9 uri.

Vabilo na pogajanja je bilo objavljeno tudi v UL RS št. 81 z dne 15.10.2010.
Vljudno vabljeni!