Pravica dajanja na voljo javnosti

Datum: 03. 12. 2010

Ponovno vabimo vse subjekte, ki pri opravljanju radiodifuzne retransmisije ponujajo oz. opravljajo storitve, ki zajemajo pravico dajanja na voljo javnosti, da se udeležijo drugega srečanja, ki bo v 4. tednu decembra na sedežu zavoda na Šmartinski 152. Termin 2. srečanja je torek 21.12.2010 ob 9 uri.

Vabilo na pogajanja je bilo objavljeno tudi v UL RS št. 81 z dne 15.10.2010.
Vljudno vabljeni!