2021
Danes potekel rok za prenos dveh EU direktiv v slovenski pravni red

Datum: 07. 06. 2021

Direktivo (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS (32019L0789) in Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (32019L0790) bi morale države prenesti v svoj pravni red najpozneje do 7. junija 2021.

Kot mnogim drugim državam tudi Sloveniji ni uspelo ujeti tega datuma. Je pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter osnutek predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutka predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si do 28. 6. 2021 s pripisom »Pripombe na predlog ZASP-I« oz. »Pripombe na predlog ZKUASP-A«.
Letošnje zlate piščali izbrali izmed več kot 2000 predlogov

Datum: 21. 05. 2021

Med nagrajenci so Vlado Kreslin, Dan D, Wckd Nation, Joker Out in Okustični & Jadranka Juras

 

Ljubljana, 20 maj – V spletnem prenosu so že sedmič zapored podelili edine slovenske glasbene nagrade zlata piščal. Med skoraj 2000 predlogi je strokovna akademija v petih kategorijah izbrala nagrajence, ki so v ustvarjalnem letu 2020 izstopali s svojimi glasbenimi presežki. Album leta 2020 je postal Enkratna, neponovljiva - Okustični & Jadranka Juras, naziv Izvajalec leta 2020 so prejeli Joker Out, Skladbo leta 2020 so posneli Dan D – Ne naredi mi tega, Novinci leta 2020 pa so postali Wckd Nation. Akademija je zlato piščal za življenjsko delo podelila izjemnemu glasbeniku in avtorju Vladu Kreslinu.

 

Glasbene nagrade zlata piščal so letos že drugo leto zapored podelili v spletnem prenosu, ki je potekal na www.zlatapiscal.si Strokovna akademija, sestavljena iz strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih strok, povezanih z glasbo, je v dveh krogih glasovanja pregledala glasbeno bero več kot 2000 prijavljenih del in kandidatov za ustvarjalno leto 2020. »V prvem krogu so člani akademije s po enim predlogom kandidata za nagrado v vsaki kategoriji oblikovali nabor nominirancev, ki jih je bilo v vsaki kategoriji 5 oz. v primeru istega števila točk 6, nato pa so v drugem krogu s točkovanjem izbrali nagrajence,« pojasnjujejo v društvu Zlata piščal.

 

Ker so trenutno edine aktivne slovenske glasbene nagrade, zlate piščali iz leta v leto pridobivajo na veljavi v glasbenih in strokovnih krogih ter v širši javnosti: »Z refleksijo glasbenega ustvarjanja in nagradami želimo vzpodbujati, nagraditi in pokazati odnos do vseh, ki vlagajo svoj trud in znanje na področju glasbenega ustvarjanja, kar je v teh časih še kako pomembno,« poudarjajo v društvu in ob tem izpostavljajo, da pandemično leto 2020 nikakor ni skoparilo z glasbenimi presežki.

 

O pomenu pregleda glasbenega ustvarjanja, kot ga skozi oči strokovne javnosti prinaša projekt Zlata piščal, so si enotni tudi mnogi glasbeniki. Letošnji nominiranci so ob razglasitvi predlogov za nagrade zlata piščal 2020 izpostavljali pomen pregleda in priznanja dela glasbenikov, ki jih je še vedno trajajoča epidemija izjemno močno prizadela. Nagrajenci so v svojih zahvalnih nagovorih izpostavili različne vidike pomena nagrade, a so si enotni, da je tovrstna refleksija glasbenega ustvarjanja izjemno pomembna.

 

Zlate piščali 2020 so prejeli:

 

Zlata piščal 2020 - Album leta

ENKRATNA, NEPONOVLJIVA - OKUSTIČNI & JADRANKA JURAS

 

Zlata piščal 2020 - Izvajalec leta

JOKER OUT

 

Zlata piščal 2020 - Skladba leta

NE NAREDI MI TEGA - DAN D

 

Zlata piščal 2020 - Novinec leta

WCKD NATION

 

Zlata piščal 2020 - Življenjsko delo

VLADO KRESLIN

 

FOTO: Povezava do fotografij s spletne podelitve Zlata piščal 2021 se nahaja TUKAJ.

Prosimo za pripis: FOTO: Tadej Majhenič

*Izvajalci leta Joker Out se snemanja in podelitve žal niso mogli udeležiti.

 

Nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2020 so bili:

 

Album leta 2020

ENKRATNA, NEPONOVLJIVA - OKUSTIČNI & JADRANKA JURAS

PRISMOJENI? - PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

IZ MOJE SOBE - ŽAN SERČIČ 

BEAUTIFUL DISASTERS - AKA NEOMI

ČAS JE - ANDRAŽ HRIBAR

 

Izvajalec leta 2020*

ALO!STARI

ŽAN SERČIČ

BATISTA CADILLAC

NINA PUŠLAR

LUKA BASI

JOKER OUT

*Več kandidatov je prejelo isto število glasov.

 

Skladba leta 2020

PRISMOJENI? - PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

ČUDEŽI - ŽAN SERČIČ

NE NAREDI MI TEGA - DAN D

A VIDŠ KAR VIDM - EKVORNA

KJE SO ROŽE - 2B

 

Novinec leta 2020

WCKD NATION

ALO!STARI

VAZZ

BATISTA CADILLAC

STELLA

 

Življenjsko delo 2020*

VLADO KRESLIN

*Kandidatov za nagrado Akademija v tej kategoriji ne objavlja.

 

Več informacij: Društvo Zlata piščal, w: zlatapiscal.si,  e: info@zlatapiscal.si

 
IPF ponovno na pomoč glasbenim ustvarjalcem!

Datum: 21. 05. 2021

IPF, k.o. bo na podlagi 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 upravičenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov dodelil in izplačal izredno pomoč in tako ponovno priskočil na pomoč glasbenim ustvarjalcem. Izredna pomoč se dodeli in izplača v skladu s pravili, ki jih sprejme poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom in so objavljena na naši spletni strani v razdelku Pravila in pravilniki. Več o načinih dodelitve in izplačilih najdete tukaj.

 

Skladno s pravili proizvajalcem fonogramov / imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev in izplačilo, ni potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. bo sredstva skladno s pravili dodelil in izplačal neposredno na poslovne račune upravičenih proizvajalcev fonogramov.

 

Enako tudi izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev za prvi del izredne pomoči ni potrebno storiti ničesar. To je »sklad«, ki se deli skladno z Merili upravičenosti in postopkom dodelitve izredne pomoči št. 1, kot to določajo pravila. Sredstva iz tega dela bodo prejeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje, delila pa se bodo skladno z deleži, ki so posameznim upravičenim prejemnikom pripadala za leto 2019 za področje t. i. malih uporabnikov (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in področje dogodkov oz. prireditev. Našteti področji sta bili v letu 2020 zaradi protikoronskih ukrepov tudi najbolj prizadeti in bomo tako lahko imetnikom pravic nadomestili vsaj del izpada prihodkov.

Drugi del izredne pomoči se bo izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev delil in izplačal na skoraj enak način, kot je bil razdeljen namenski sklad izvajalcev v jeseni 2020. Opozarjamo, da je za dodelitev in izplačilo sredstev iz tega dela izredne pomoči obvezna prijava na poziv, ki je na voljo na tej povezavi. V sklopu delitve tega dela pomoči želimo pomagati tistim izvajalcem, ki so zaradi onemogočene dejavnosti izvajanja nastopov oz. koncertov ostali brez sredstev.

Obvezna prijava je potrebna tudi na tretji del izredne pomoči, ki se bo prav tako, kot drugi del, delil na skoraj identičen način, kot smo to storili že jeseni 2020 v sklopu delitve namenskega sklada izvajalcev. Upravičeni prejemniki so tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje iz poziva, ki je na voljo na tej povezavi. Ta del je namenjen vsem tistim izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oz. v hudi finančni stiski.

Več si preberite na tej spletni povezavi.

 

O tem, da sta glasbena in prireditvena panoga med temi, ki jih je pandemija prizadela najhuje, ni potrebno izgubljati besed. Lahko pa posebej izpostavimo, da ta industrija še vedno nima konkretnejših rešitev za svoj obstoj. Ko rečemo industrija, to skoraj nikogar posebej ne gane, a znotraj tega so tisoči, od glasbenikov, do tistih, ki stojijo za njimi, jih sicer ne vidimo, a brez njih ne bi bilo nič. Med njimi je več kot 60 % samozaposlenih, utrpeli pa so največji izpad prometa zaradi protikoronskih ukrepov.

IPF, k.o. se tega dobro zaveda, zato je v skladu z zakonskimi možnostmi, svojimi akti ter sklepi skupščine, v septembru 2020 že javno pozval vse izvajalce, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom, onemogočeno opravljanje svoje dejavnosti, naj predložijo vloge za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev. Prav tako so bili obveščeni tudi o možnosti izplačila enkratne izredne socialne pomoči, če so se zaradi izredne situacije znašli v težkih socialnih razmerah. Izredna pomoč je bil nato razdeljena skoraj 300 izvajalcem, ki so izpolnjevali vse pogoje. Do danes je to, po nam znanih podatkih, prva in tudi edina finančna pomoč v Sloveniji namenjena neposredno glasbenikom.

Prav tako je IPF, k.o. v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatom kulture in narave Slovenije - Glosa in Zvezo sindikatov vseh glasbenikov Slovenije ter Gospodarskim interesnim združenjem za zaščito interesov glasbenih založnikov in Združenjem fonogramske industrije Slovenije na vlado, ministre, državne sekretarje, vodje poslanskih skupin in druge odločevalce v začetku tega leta naslovil poziv k reševanju glasbene industrije na področju avtorskih in sorodnih pravic. Zaradi ukrepov za preprečevanje okužb so bile ustavljene mnoge dejavnosti, zato so prihodki od javnega predvajanja glasbe IPF-u iz naslova teh dejavnosti upadli za več kot milijon evrov. To pomeni še dodatni padec prihodkov za imetnike pravic oziroma ustvarjalce. Žal navedeni poziv ni naletel na pozitivni odziv in bodo imetniki pravic tako ostali brez nadomestil, ki bi »pokrila« omenjeni izpad.

Prav tako se je IPF že na samem začetku pandemije pridružil pozivu interesnih združenj radijskim postajam, njihovim lastnikom in glasbenim urednikom, naj vendarle namenijo več glasbenega prostora slovenski glasbi in na ta način pomagajo domačim izvajalcem. Tudi tokrat so bila ušesa vsaj večine na žalost gluha. Po prejetih podatkih se je predvajanost slovenske glasbe v celotnem letu 2020 celo še dodatno zmanjšala.

Skladno s trenutnimi trendi razvoja epidemije zaključujemo bolj optimistično. Pričakujemo, da se bo IPF po letošnjem upadu prihodkov, že v letu 2022 lahko pohvalil z odbojem zbranih nadomestil navzgor in bodo tako lahko tudi razdeljena nadomestila dosegla rekordno raven.

Lepo vas pozdravljamo,

vaš IPF, k.o.Vabljeni na podelitev glasbenih nagrad Zlata piščal 2021

Datum: 19. 05. 2021

Letos bomo že sedmo leto zapored podelili edine slovenske glasbene nagrade Zlata piščal. Med skoraj 2000 predlogi je strokovna akademija, sestavljena iz strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih strok, povezanih z glasbo, v petih kategorijah izbrala tiste nominirance in nagrajence, ki so v preteklem ustvarjalnem letu izstopali s svojimi glasbenimi presežki.

 

Podelitev glasbenih nagrad Zlata piščal 2021 se bo odvila v četrtek, 20. maja, 2021 ob 20:00 uri na spletni strani www.zlatapiscal.si in Youtube kanalu Zlate piščali.

 

Nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 2021 so:

 

Album leta

ENKRATNA, NEPONOVLJIVA - OKUSTIČNI & JADRANKA JURAS

PRISMOJENI? - PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

IZ MOJE SOBE - ŽAN SERČIČ 

BEAUTIFUL DISASTERS - AKA NEOMI

ČAS JE - ANDRAŽ HRIBAR

 

Izvajalec leta*

ALO!STARI

ŽAN SERČIČ

BATISTA CADILLAC

NINA PUŠLAR

LUKA BASI

JOKER OUT

*Več kandidatov je prejelo isto število glasov.

 

Skladba leta

PRISMOJENI? - PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

ČUDEŽI - ŽAN SERČIČ

NE NAREDI MI TEGA - DAN D

A VIDŠ KAR VIDM - EKVORNA

KJE SO ROŽE - 2B

 

Novinec leta

WCKD NATION

ALO!STARI

VAZZ

BATISTA CADILLAC

STELLA

 

Življenjsko delo

Nagrajenec za nagrado življenjsko delo bo razkrit na podelitvi.

 

Več informacij: Društvo Zlata piščal, w: zlatapiscal.si,  e: info@zlatapiscal.si

Foto: lanskoletni dobitnik Zlate piščali za življenjsko delo