Arhiv novic objavljenih v letu 2015
Zaključek javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Datum: 07. 10. 2015

Zaključek javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic


Osnovni namen predloga zakona, ki je bil v javni razpravi do konca septembra 2015, je oblikovanje ustreznega pravnega okvira za kolektivno upravljanje pravic, ki bo zagotovil boljše upravljanje in večjo preglednost delovanja kolektivnih organizacij na splošno, s tem pa bo država tudi izpolnila nalogo o implementaciji direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2014/26/EU.
V IPF smo že po sprejetju direktive, torej v začetku leta 2014, ugotavljali, da v pretežni meri oziroma skoraj v celoti že izpolnjujemo postavljene zahteve. Pripravili smo natančen pregled zahtev, ki jih prinaša direktiva in označili katere od njih izpolnjujemo. Pregled prilagamo in vas vabimo, da si ga ogledate.

Predlog zakona si lahko še vedno ogledate na spletni povezavi
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/ZKUASP.pdf

 

IPF izpolnjevanje določil EU direktive
Menjava v vodstvu IPF

Datum: 03. 09. 2015

Spoštovani,

obveščam vas, da se je z 31. avgustom moje vodenje IPF izteklo, ostajam pa še naprej aktiven na področju kolektivnega upravljanja, tako da se bomo tudi v prihodnje še gotovo srečevali.

Stara modrost pravi, da ne greš naprej, če ne puščaš stvari za seboj. In ker moram in želim naprej, je treba kaj tudi opustiti in pustiti za seboj. Odločitev ni bila lahka, zadnjih 10 let sem tako rekoč spal in dihal z IPF. Danes se lahko s ponosom ozrem na vse, kar smo v preteklih letih naredili. V vsebinsko bogatem in organizacijsko izjemno zahtevnem desetletju je IPF zrasel v odgovoren in visoko usposobljen kolektiv ter mednarodno spoštovano in cenjeno organizacijo. Ponosen sem na vse doseženo in vesel, da sem imel to izjemno in enkratno priložnost sodelovati pri vzpostavljanju sistema s takimi ljudmi – in v mislih imam tako člane organov, kot strokovno ekipo IPF, ki je točno to, kar sem zapisal: ekipa, ki je bila in ostaja dorasla vsem nalogam, ki jih ne samo izpolnjuje, ampak jih, glede na potrebe in sodobna, tudi tehnološka znanja, tudi sama zastavlja. Vse s ciljem in poslanstvom, ki jih določajo člani in ob spoštovanju pravil področja. IPF je ekipa, ki je vsako jutro skupaj popila kavo in se pogovorila o lepih in včasih tudi manj lepih dogodkih, potem pa z vso energijo ugriznila v vsakodnevne naloge in nove izzive.

Veliko je posameznic in posameznikov, ki se jim moram in se jim seveda tudi želim iskreno zahvaliti za sodelovanje v preteklih letih. Naše sodelovanje je bilo spoštljivo in bogato, zato tudi rezultati niso izostali. Moja zahvala gre seveda tudi članicam in članom ter imetnikom pravic, ki jim želim veliko uspehov pri nadaljnjem ustvarjanju in tudi njihovem sodelovanju in vključevanju v IPF.

Delo pa seveda teče naprej, in prav je tako. Velik del zadnjega desetletja je bil moj dober sodelavec tudi Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka reparticije. Z mojim odhodom prevzema vodenje organizacije in zelo dobro vem, da bo zadane naloge izvajal srčno, odgovorno in strokovno. Vaše sodelovanje z njim pa bo delo IPF dodatno obogatilo.

Iskrena zahvala za sodelovanje  in prijazno povabilo k nadaljnjemu skupnemu delu.

Gregor Štibernik

 

Spoštovani,

s 1. septembrom 2015 sem iz rok Gregorja Štibernika prevzel vodenje IPF. Zahvaljujem se mu za njegova izjemna prizadevanja, ki so IPF postavila na trdne temelje učinkovitega uveljavljanja pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Izzivov pred nami pa je še veliko: želimo si sooblikovati zakonodajo, ki bo kolektivnim organizacijam omogočala še učinkovitejšo uveljavljanje njihovih pravic, tudi z implementacijo evropskih direktiv in drugih mednarodnih sporazumov, ki še niso v celoti preneseni v naš pravni red in bodo naše ustvarjalce glasbe postavili v mednarodno primerljivo okolje. Po sprejetju zakonodaje pa nas čaka še implementacija v akte IPF. Ob tej priložnosti že ugotavljamo, da nam to ne bo predstavljalo posebnega izziva, saj IPF že danes izvršuje praktično vse določbe, vezane na poslovanje kolektivne organizacije in na pravice imetnikov pravic, ki jih določajo evropske direktive.

Želimo si okrepiti sodelovanje z drugimi kolektivnimi organizacijami in z državnimi organi pri vseh odprtih vprašanjih kolektivnega uveljavljanja, še zlasti pa pri zbiranju nadomestil za privatno reproduciranje, saj nam to že od leta 2010 polzi skozi prste. Pomembno področje sodelovanja pa mora biti tudi krepitev zavedanja o vrednosti avtorske in sorodnih pravic tako med upravičenci kot uporabniki glasbe.

Vrata IPF ostajajo odprta. Dobrodošli.

V upanju na dobro sodelovanje tudi v prihodnje vas lepo pozdravljam.


Viljem Marjan Hribar
Vabilo k sodelovanju v javni razpravi o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Datum: 19. 08. 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. avgusta 2015 na svojem spletišču objavilo obvestilo o začetku javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Javna razprava bo trajala do 30. septembra 2015. Osnutek si lahko ogledate na spletni povezavi.

Vabimo vas, da osnutek zakona preberete. Mnenja in predloge lahko pisno posredujete na elektronski naslov ministrstva gp.mgrt@gov.si, lahko pa jih posredujte tudi na naš naslov info@ipf.si.

Sedaj je priložnost za sooblikovanje dobrih zakonodajnih rešitev, zato vas pozivamo, da se aktivno vključite v javno razpravo. Vanjo se bo intenzivno vključil tudi IPF, zato so nam vaša mnenja in predlogi še posebej dragoceni.
Prijava prireditve, koncerta …

Datum: 22. 07. 2015

V preteklem obdobju smo (in to seveda še vedno počnemo), posvetili zelo veliko pozornosti osveščenosti organizatorjev različnih prireditev, da bi le-ti (samo)prijavili prireditev. Veseli nas, da so naša prizadevanja naletela na odmev – opažamo namreč precejšen porast (samo)prijav prireditev s strani organizatorjev.

Ker je naš cilj, da bi organizatorji množično prijavljali prireditve tudi v bodoče in si na ta način zagotovili obračun nadomestila po najnižjih tarifah, vas vse pozivamo k sodelovanju pri njihovem obveščanju. S skupnim prizadevanjem in osveščanjem bomo vzajemno večali zavest organizatorjev do pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, hkrati pa tudi zmanjševali stroške, ki nastajajo zaradi nujnih kontrol prireditev in izterjav plačil.

Če imate torej možnost v stiku z uporabnikom v času pred izvedbo prireditve (v času dogovarjanja za nastop) omeniti tudi prijavo na IPF, boste s tem naredili nekaj pozitivnega tako za uporabnika, ker bo lahko izkoristil popust, kot tudi za izvajalce glasbe, ker boste s tem pripomogli k urejenemu stanju zaščite varovanih del.

Organizatorji si v primeru samoprijave uporabe posnete glasbe zagotovijo bistveno nižji obračun nadomestila kot v primeru, če prijave ne posredujejo pravočasno oz. jih obišče terenski zastopnik.

Primer dogodkov, iz katerih je razvidna razlika v obračunu nadomestila:

Način predvajanja posnete glasbe

Organizator sam predhodno pošlje prijavo na IPF

Terenski zastopnik na podlagi kontrole poda prijavo

Veselica – intervalno predvajanje posnete glasbe (med nastopi v živo, na dogodku prisotnih cca. 50 obiskovalcev)

30 EUR + DDV

cca. 160 EUR + DDV

(90 EUR + 45 EUR stroški obdelave podatkov + kilometrina + vstopnica)

Koncert – intervalno predvajanje posnete glasbe (med nastopi v živo), na dogodku prisotnih cca. 700 obiskovalcev

70 EUR + DDV

cca. 280 EUR + DDV

(210 EUR + 45 EUR stroški obdelave podatkov + kilometrina + vstopnica)

Večji koncert – intervalno predvajanje posnete glasbe (med nastopi v živo), na dogodku prisotnih cca. 3.000 obiskovalcev

180 EUR + DDV

cca. 610 EUR + DDV

(540 EUR + 45 EUR stroški obdelave podatkov + kilometrina + vstopnica)

Hvaležni vam bomo, če organizatorje obvestite, da je prireditev potrebno prijaviti do 10 dni pred pričetkom z obrazcem Prijava prireditve (obrazec je na voljo na spletni strani, posredujemo pa ga tudi po telefonskem dogovoru), v roku 15 dni po prireditvi pa je potrebno posredovati v celoti izpolnjen obrazec Spored in osnova za odmero nadomestila.

Na IPF smo pripravili posebno zloženko, ki smo jo posredovali mnogim organizatorjem prireditev, seveda pa je nismo mogli posredovati vsem, saj seznam organizatorjev ne obstaja in se organiziranja prireditev lotijo mnogi, ki tudi ne poznajo vseh pravil. Zloženko lahko tudi vi dobite na IPF in jo posredujete tistim, ki je nimajo, objavljena je tudi na naši spletni strani https://www.ipf.si/o-ipf/dokumenti-obrazci-knjiznica/#publikacijeipf.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo veliko lepih in uspešnih nastopov in prireditev!
Slavko Avsenik – človek z glasbo v srcu

Datum: 03. 07. 2015

Slovenija ni velika dežela, ima pa veliko srečo – vedno je imela srčne in genialne ljudi, ki smo jih vsi spoštovali, ki so nas s svojim bitjem in žitjem hrabrili in nam dokazovali, da je vedno mogoče ne samo več, ampak vse. Slavko Avsenik je bil nedvomno eden tistih srčnih Slovencev, brez katerega bi Slovenija ne bila to, kar je in brez katerega bi naša življenja, srečevanja in praznovanja potekala drugače. Ne samo zaradi Golice in ne samo zaradi ponarodele »Slovenija, od kod lepote tvoje!«, predvsem zato, ker smo z njegovo harmoniko in njegovo melodijo gradili narodovo zavest in samozavest, ker smo z našo polko in valčkom lahko stopili na katerikoli oder sveta in povedali kdo smo in kaj smo. Slavko Avsenik je pisal, pel in igral iz srca in dokazal, da brez njega ne gre – ne brez srca in ne brez Avsenikov. Zato bo z nami tudi v prihodnje, v naših srcih in na vseh odrih, kjer bo zvenela lepa, slovenska pesem.