Arhiv novic objavljenih v letu 2013
V prvem četrtletju 2013 še nižji stroški delovanja, a večja učinkovitost strokovne službe

Datum: 23. 05. 2013

Uspešno obvladovanje stroškov nam omogoča večjo prilagodljivost na trenutne razmere v gospodarskem okolju. V IPF-u v letu 2013 nadaljujemo lani začeto uspešno zgodbo nižanja stroškov poslovanja strokovne službe, kar se neposredno kaže v višini delilne mase.

V skladu s splošnim trendom iskanja sinergij znotraj posameznih služb in optimizacije poslovnih procesov s ciljem vitkejše organizacijske strukture, ki daje boljše rezultate, smo te aktivnosti začeli načrtovati že v letu 2011. V letu 2012 smo jih dosledno uresničevali in tako dosegli, da negativnih sprememb v gospodarstvu naši upravičenci ob skorajšnjem obračunu za leto 2012 ne bodo zaznali.

 

Stroški delovanja strokovne službe

 

20 % manj za delovanje strokovne službe
Stroški delovanja strokovne službe IPF-a so bili v prvem četrtletju letos za 20 % nižji od tistih v primerljivem obdobju v letu 2012. Zmanjšali smo stroške delovanja oddelka reparticije, in sicer za 15 %, pri čemer pa se je njegova učinkovitost pri delu povečala. Za 10 % smo zmanjšali sejnine organov IPF-a, za 4 do 7 % pa razne pravne svetovalne storitve in avtorske pogodbe. Uspešno obvladujemo in zmanjšujemo stroške tudi na drugih segmentih delovanja.

Naložbe dajejo rezultate
V IPF-u letos nadaljujemo zgodbo uspešnega obvladovanja stroškov. Prešli smo iz faze vzpostavljanja sistemov za zaščito pravic, ki so zahtevali določena vlaganja in višje stroške. Prav danes ta orodja najpomembneje vplivajo na zbiranje nadomestil za uporabo del, s čimer je neposredno povezana višina zbranih nadomestil. Njihovo učinkovito delovanje je odraz vizionarstva v preteklosti, ko so se marsikomu obsegi naložb in njihova potreba zdeli nerazumni.
Več o tem boste lahko prebrali v letnem poročilu za leto 2012.
Tina Maze pooblastila IPF za zastopanje

Datum: 17. 05. 2013

V IPF-u zastopamo sorodne pravice več kot 2300 glasbenih izvajalcev. V letošnjem letu smo na novo začeli zastopati skoraj 100 izvajalcev, med katerimi je tudi najuspešnejša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze.

Vpis v bazo izvajalcev IPF-a omogoča učinkovito zaščito sorodnih pravic glasbenih izvajalcev na domačih tleh in v tujini. Slednje je predvsem pomembno za izvajalce, ki so s svojimi deli prisotni v mednarodnem okolju. Bilateralna sodelovanja, ki jih IPF sklepa z organizacijami z vsega sveta, omogočajo učinkovito zaščito in pripadajoča nadomestila tudi iz teh področij.

Ponosni smo, da je med našimi novimi upravičenci tudi najuspešnejša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze. S pristopom v IPF bomo skrbeli za zaščito njenih pravic doma in povsod v tujini.

Tino Maze je v IPF sprejel predsednik skupščine izvajalcev Boštjan Dermol. (foto: Peter Klinc)

Tino Maze je v IPF sprejel predsednik skupščine izvajalcev Boštjan Dermol. (foto: Peter Klinc)
19., redna seja Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 15. 05. 2013

Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

19., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 11. junija 2013, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2012
 3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2012
 4. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2012
 5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2012 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda IPF v letu 2012 z ZASP, notranjimi akti Zavoda IPF in sporazumi, ki jih je Zavod IPF sklenil z drugimi
 6. Akti Zavoda IPF
 7. Volitve

Boštjan Menart
Predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 28. maja 2013, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.
19., redna seja Skupščine izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 15. 05. 2013

Predsednik Skupščine izvajalcev Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije sklicujem

19., redno sejo Skupščine izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo dne 11. junija 2013, ob 10. uri, v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2012
 3. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2012
 4. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2012
 5. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2012 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda IPF v letu 2012 z ZASP, notranjimi akti Zavoda IPF in sporazumi, ki jih je Zavod IPF sklenil z drugimi
 6. Akti Zavoda IPF

Boštjan Dermol
Predsednik Skupščine izvajalcev

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 28. maja 2013, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljani.
Pravni delavnici za glasbenike

Datum: 09. 05. 2013

SIGIC ta mesec pripravlja delavnici o pravni problematiki delovanja glasbenikov. Na delavnicah bo odvetnica Urša Chitrakar, ki pri svojem delu pogosto zastopa glasbenike, producente in založbe, pojasnila osnovne pojme iz avtorskega prava za glasbenike ter predstavila pravno dimenzijo delovanja glasbene skupine. Na obeh delavnicah je udeležencem namenjen tudi čas za konkretna vprašanja.

1. delavnica: Osnove avtorskega prava za glasbenike, četrtek, 16. 5. 2013, ob 17.00
Udeleženci delavnice bodo izvedeli, katere pravice pripadajo avtorjem, izvajalcem in drugim, ki so udeleženi v procesu nastajanja in izdajanja glasbe, in kaj se s temi pravicami varuje. Razloženi bodo temeljni pojmi avtorskega prava in nekatera ključna pravila, ki jih je dobro poznati pri sklepanju pogodb.

2. delavnica: Pravni vidik delovanja glasbene skupine, ponedeljek, 27. 5. 2013, ob 17.00
Udeleženci bodo izvedeli, kaj s pravnega vidika pomeni imeti glasbeno skupino, v kakšnem pravnem razmerju so člani skupine, zakaj je pomembno, da skupina ustrezno zavaruje svoje ime, kako člani skupine nastopajo v razmerjih do tretjih oseb in kakšne pogodbe običajno sklepajo glasbene skupine.

PRIJAVE
Zaradi omejitve mest sprejemamo prijave udeležencev na mail sigic@sigic.si vse do zapolnitve mest, zato pohitite! Udeležba bo brezplačna in možna na podlagi predhodno prejete in s strani SIGIC-a potrjene prijave.