Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Zavod IPF omogoča nenehen vpogled v obračunana in pripadajoča nadomestila

Datum: 12. 01. 2012

V Slovenskih novicah je bil 7. januarja  2012 na 30. strani objavljen članek pisca E. N., ki je pavšalno in subjektivno interpretativno nanizal informacije, kar je za žanr poročila s stališča novinarske prakse nedopustno in neetično. Avtor članka E. N. se o informacijah, ki jih podaja in do katerih se opredeljuje ni nikoli pozanimal pri Zavodu IPF. Tako je žal prišlo do grobega zavajanja vaših bralcev in hudih insinuacij Zavoda IPF in njegovega vodstva. Javnost na Zavod IPF obveščamo na več načinov. Poleg klasične komunikacije tudi z glasilom EHO, novinarskimi konferencami, intervjuji, IPF TV, tedenskimi E-novicami in podobno. Vedno smo dosegljivi za morebitna vprašanja in informacije, tako članov, upravičencev, kakor tudi zainteresirane javnosti in medijev.

Dejstva, ki vam jih spoštovani člani, podajamo v nadaljevanju, so ključna za celovito in pravilno informiranost.

V Zavodu IPF od ustanovitve dalje posvečamo veliko pozornost natančnemu informiranju svojih članov o našem poslovanju in kakor tudi nadomestilom, katera člani prejemajo za uporabo njihovih zaščitenih del. Zato je izjava našega člana, gospoda Predina Svet Zavoda IPF izjemno prizadela, saj so prizadevanja po ažurnosti in natančnosti vseh posredovanih podatkov več kot evidentna.

Od papirnatega obveščanja s klasično pošto smo v Zavodu IPF že pred časom prešli tudi na neomejeni elektronski dostop v sistem Admiss, ki vsakemu članu omogoča 24 urni dostop z geslom do informacij o višini pripadajočih nadomestil o uporabi del. Tako smo se približali tudi članom, za katere je papirnata komunikacija zastarela ali tuja.

Želimo si, da omenjena zgodba za prihodnost ostane kot poduk vsem in povabilo članom k rednemu spremljanju podatkov, ki jim jih dostavljamo. Nenazadnje bi bila takšna transparentnost za nas glasbenike nujna tudi v drugih kolektivnih organizacijah.

Poudariti je treba, da je sodišče ugotovilo, da je gospod Predin prejel 967,41 evrov nadomestil, pri čemer ne vzdrži razdelitev na 10 let, kot jo je v članku zapisal novinar, skrit za inicialkami E. N. Zavod IPF je sredstva namreč prvič razdelil leta 2007, o čemer so bili člani tudi izčrpno obveščeni. Prav tako gospod Predin zaradi te tožbe ne bo prejel nič manj nadomestila, saj je odvetnik Borut Bernik Bogataj postopek zaradi podpore izjemni transparnetnosti delovanja in dostopa do podatkov v Zavodu IPF vodil brez stroškov. To bi novinar E. N. lahko tudi izvedel, če bi se v želji po preverjanju informacij in podajanju objektivne slike obrnil na nas. Iz istega razloga odločno zanikamo grobe insinuacije o nepravilnostih v Zavodu IPF, ki jih omenja novinar E. N. Vsi dosedanji pregledi neodvisnih revizorjev, organov Zavoda in drugih pooblaščenih institucij so verificirali zakonitost in transparentnost našega delovanja, ki pa je poleg vsega tudi na redno pod drobnogledom in postopki preverjanja naših  članov na skupščinah.

Svet Zavoda IPF
Novo mednarodno sodelovanje

Datum: 04. 01. 2012

V Zavodu IPF smo konec decembra podpisali bilateralni sporazum s švedsko organizacijo SAMI, ki skrbi za zaščito pravic glasbenih izvajalcev. S tovrstnimi sporazumi skrbimo, da slovenski izvajalci in proizvajalci fonogramov prejmejo nadomestila za tamkajšnjo javno uporabo glasbe in da tuji izvajalci prejmejo ustrezna nadomestila, če se njihova dela uporabljajo v Sloveniji.

Več o našem mednarodnem sodelovanju, mednarodni zaščiti pravic in sklenjenih pogodbah lahko preberete na naši spletni strani.