Arhiv novic objavljenih v letu 2010
12. redna Skupščina izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 27. 05. 2010

Na podlagi določbe drugega odstavka 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije strokovni svet zavoda sklicuje

12. redno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo dne 22. junija 2010, ob 16. uri, v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni red:

   1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev in zapisnikarja
   2. Izvolitev volilne komisije za volitve predstavnikov izvajalcev v organe Zavoda IPF
   3. Volitve predstavnikov izvajalcev v organe Zavoda IPF
   4. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2009
   5. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2009
   6. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2009, Letnega poročila o izvajanju Uredbe in zbranih nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja za leto 2009 ter obravnava in potrditev Poročil revizijske gospodarske družbe za leto 2009
   7. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Zavoda IPF za leto 2010
   8. Sprejem in potrditev sprememb aktov Zavoda IPF
   9. Potrditev Pravil o izvajanju pravilnika o porabi sredstev promocijskega sklada izvajalcev in potrditev Plana opravil za postopek porabe sredstev promocijskega sklada

 

Klemen Kotar l.r.

Predsednik Strokovnega sveta Zavoda IPF

 

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (https://www.ipf.si/) najpozneje 8. 6. 2010, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
11. redna Skupščina proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 27. 05. 2010

Na podlagi določbe drugega odstavka 39. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Strokovni svet zavoda sklicuje

11. redno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 22. junija 2010, ob 14. uri, v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

   1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev ter zapisnikarja
   2. Potrditev dnevnega reda skupščine
   3. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2009
   4. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2009
   5. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2009, Letnega poročila o izvajanju Uredbe in zbranih nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja za leto 2009 ter obravnava in potrditev Poročil revizijske gospodarske družbe za leto 2009
   6. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Zavoda IPF za leto 2010
   7. Sprejem in potrditev sprememb aktov Zavoda IPF
   8. Obravnava problematike članstva v skupščini

Klemen Kotar l.r.

Predsednik Strokovnega sveta Zavoda IPF

 

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (https://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 8. 6. 2010, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
Okrogla miza - Pravilnik o delitvi nadomestil

Datum: 26. 05. 2010

Drage izvajalke, spoštovani izvajalci,

vljudno vas vabimo na okroglo mizo, na kateri bomo obravnavali temeljna izhodišča predvidenih sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil.

Kot ste lahko spremljali na našem spletnem mestu, je bila na 11. redni seji skupščine izvajalcev Zavoda IPF imenovana delovna skupina, ki se je v času od svojega imenovanja večkrat sestala, ter obravnavala različne poglede in stališča za možne spremembe delitve zbranih honorarjev in nadomestil.

Glede na dosedanjo vsebino srečanj delovne skupine, bo pogovor razdeljen v tri sklope:

   1. Razmerje med glavnim in pogodbenim izvajalcem,
   2. Točkovni sistem / minutni sistem - pro et contra,
   3. Razmerje med t.i. definirano in nedefinirano uporabo.


Predstavljene bodo možne rešitve in predlagane spremembe.

Srečanje bo potekalo, 1.6.2010 ob 15:45 v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana, gradiva pa bodo od 28. 5. 2010 objavljena na www.zavod-ipf.si. Veselimo se vaše udeležbe!

S spoštovanjem,


                                             Boštjan Dermol
                                             predsednik skupščine izvajalcev

 

Gradiva:

Zabeležke skupine za pregled in dopolnitve Pravilnika o delitvi nadomestil 

NAČELA DELITVE DENARNIH NADOMESTIL IZVAJALCEM Poslal po e-pošti Janez Križaj, 20.4.2010 

NACELA DELITVE - PG01
NACELA DELITVE - PG02
Spoštovani člani delovne skupine ...


Predlog sprememb Pravilnika o delitvi nadomestil, ki ga je pripravil g. Dušan Zore (Minutno točkovni model delitve - Zore, Fokusiran Model Zore, Predlog praznjaki - Zore- formule so na voljo tudi v excelovi obliki, zahtevek zanje pošljite po e-pošti na naslov info@zavod-ipf.si)Posredovanje podatkov

Datum: 18. 05. 2010

Spoštovane upravičenke in upravičenci,

v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil bomo v juniju 2010 izvedli obračun nadomestil za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov za leto 2009 in poračune za pretekla leta. V želji, da bi tudi izplačila opravili v najkrajšem možnem času, vas prosimo, da nam najkasneje do 31. maja 2010 sporočite morebitne spremembe davčnih statusov ali drugih podatkov, ki jih je potrebno upoštevati pri izplačilih nadomestil. Vsem, ki ste to že storili, se zahvaljujemo.

Nekateri upravičenci se kljub večkratnemu pozivanju še vedno niso včlanili ali sporočili podatkov za izplačila obračunanih nadomestil, zato vas vljudno prosimo še, da na prejeto obvestilo opozorite še vaše glasbene kolege, ki nam morda še niso dostavili potrebnih podatkov.