Arhiv novic objavljenih v letu 2010


IPF transparentno in zakonito ščiti avtorske in sorodne pravice

Datum: 20. 10. 2010

Zavod IPF izvršuje svoje poslanstvo na osnovi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino. Naše delo temelji na Rimski konvenciji za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Smo aktivni člani evropskih in svetovnih  združenja imetnikov sorodnih glasbenih pravic SCAPR, AEPO-ARTS in IFPI. Ob tem naj še posebej izpostavimo dejstvo, da je bil zaradi ugleda, ki ga Zavod IPF uživa v mednarodnih krogih, Gregor Štibernik maja letos imenovan v upravi odbor krovnega svetovnega združenja izvajalskih kolektivnih organizacij SCAPR. Zavod IPF z dovoljenjem ravna v duhu dobrega gospodarja, saj zbrana sredstva deli zakonito in transparentno: vsak upravičenec prejme točno toliko, kolikor je bilo zbranega v njegovem imenu oziroma na podlagi prijavljene uporabe njegovega varovanega dela. Zbrana nadomestila za slovenske izvajalce nikakor ne dosegajo milijonskih zneskov, saj polovico zbranih nadomestil glede na zakonske določbe pripada proizvajalcem fonogramov. Zneski, ki jih prejmejo upravičenci odražajo realna nadomestila za povsem realen in transparenten obseg predvajanj. O kazenski ovadbi zoper Zavod IPF ali njegovo vodstvo nismo obveščeni. To so dejstva, s katerimi odločno demantiramo zavajajoče navedbe iz Slovenskih novic 20. oktobra na 23. strani.

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF
IPF pravičen in transparenten do glasbenikov

Datum: 20. 10. 2010

Na Zavodu IPF smo kot kolektivna organizacija, ki deluje s pooblastilom države, odgovorni ne samo in zgolj članom, imetnikom sorodnih avtorskih pravic, temveč je naše poslanstvo širše. V naše delovanje reflektiramo družbene, državne, kulturne in vrednostne kontekste ter sooblikujemo odnos družbe in države do glasbe in glasbenikov. S svojim transparentnim delom, zglednimi primeri rešitev na področju uveljavljanja pravic in delitve nadomestil smo primer dobre prakse v marsikaterem tujem okolju, zato si ne moremo dovoliti neresnic in insinuacij na račun našega dela, ki izvirajo iz parcialnih interesov posameznikov, nezmožnih sprijazniti se, da so pred zakonom in našo organizacijo izenačeni z drugimi imetniki sorodnih pravic.

V članku »Kdo krade glasbenikom?« je novinar N. A. nanizal vrsto grobih insinuacij na račun dela Zavoda IPF in njegovega vodstva. Že zgolj enostranska obravnava delovanja Zavoda IPF, avtor nas namreč ni ne kontaktiral, ne odšel na našo spletno stran, kjer bi si razjasnil marsikateri dvom, kaže na to, da je transparentnost delovanja Zavoda IPF, kolektivne organizacije za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, trn v peti posameznikom in organizacijam, ki jih moti transparentnost, zakonitost in spoštovanje sodobnih norm avtorskih in obče človeških pravic in vrednot. Poslovanje Zavoda IPF je v skladu z veljavnim statutom, področno zakonodajo in evropskimi primeri dobrih praks transparentno zasnovano in izvajano ter tako močno odstopa od nekaterih drugih primerov v našem okolju. Vsakoletno poslovanje je podrobno predstavljeno v letnih poročilih, ki so dosegljiva tudi na naši spletni strani Letna poročila poleg podrobnih pojasnil o zbiranju in delitvi nadomestil vsebujejo tudi poročila neodvisnega revizorja. Tudi to bi avtor članka izvedel, če bi odšel vsaj na našo spletno stran in tako ne bi zavajal javnosti z zapisom o neopravljanju revizije. Korak naprej v transparentnosti smo v Zavodu IPF naredili lani, ko smo na naši spletni strani vsem upravičencem preko aplikacije ADMISS omogočili dostop do obračunskih podatkov. Seveda pa so VSI ti podatki upravičencem na voljo tudi na sedežu Zavoda. Na našo transparentnost in pravičnost do vseh kaže tudi dejstvo. da se v Zavod IPF lahko kadarkoli včlani katerikoli imetnik sorodnih pravic, prav tako so na naše skupščine vedno vabljeni vsi člani in tudi vsi lahko glasujejo. Transparentnost in upoštevanje zakonodaje v svoje delovanje že od samega začetka implementiramo in udejanjamo tudi na področju delitve zbranih nadomestil, ki jih dvakrat na leto delimo nearbitrarno po vnaprej znanih pravilih; vsak upravičenec prejme točno toliko, kolikor je bilo zbranega v njegovem imenu oziroma na podlagi prijavljene uporabe njegovega varovanega dela - brez ponderjev, multiplikatorjev ali različnega obravnavanja istovrstnih varovanih del. Sredstva, ki ne dosegajo cenzusa za izplačilo, hranimo v imenu upravičenca v skladi z zakonsko predpisanimi roki.

Transparentnost, zakonitost in enakovredna obravnava vsakega imetnika sorodnih pravic ostajajo postulati dela Zavoda IPF. Zaradi ozko usmerjenih parcialnih interesov ponekod privilegiranih posameznikov ne bomo dovolili padca pravne države in negacije udejanjanja evropskega pravnega reda. Še naprej bomo v dobro vseh naših članov dosledno izpolnjevali svoje poslanstvo, zaupano s strani države in verificirana s strani naših članov. Seveda ima pravico izraziti dvom v naše delo vsakdo, tudi pred sodnimi organi (kar nam sicer ni znano, da bi se zgodilo, niti na ravni kakršnihkoli, tudi neutemeljenih ovadb, kot namiguje avtor NA), a zgolj na podlagi realnih dejstev, ne pa pavšalnih insinuacij.

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF
Računovodski servis Zavoda IPF Naj računovodski servis 2010!

Datum: 20. 10. 2010

Zbornica računovodskih servisov je v okviru 12. Kongresa računovodskih servisov v Portorožu podelila priznanja Naj računovodskim servisom 2010 in v kategoriji Srednji je slavil računovodski servis Lermani d.o.o., s katerim Zavod IPF sodeluje zadnja leta! Lermani d.o.o. odlikujejo dolgoletna tradicija in stabilno poslovanje, širok spekter strank, uporaba naprednih računalniških tehnologij, zlasti pri komunikaciji in izmenjavo podatkov s strankami. Prav tako jih odlikuje tudi urejeno in stimulativno delovno okolje ter skrb za visoko strokovno usposobljenost in permanentno izobraževanje zaposlenih. To je predpogoj za poslovanje tudi z najzahtevnejšimi naročniki, med katere glede na obseg in področje dela prav gotovo sodi tudi Zavod IPF.

V obrazložitvi nagrade so zapisali, da gre za servis, ki tesno sodeluje z naročnikom, tako na področju sprejemanja računovodskih usmeritev kot tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi računovodskih informacij. Za več informacij obiščite spletno stran Najračunovodski servis 2010. 1 Lermani d.o.o. se je ob tej veseli novici Zavodu IPF zahvalil za večletno zaupanje in korektno sodelovanje, ki je prav gotovo tudi pripomoglo k uspehu. Skupaj z nami želijo nadaljevati pot poslovne odličnosti.