Upravno sodišče zavrnilo tožbo Sazasa glede dovoljenja za zbiranje avtorskih nadomestil

Datum: 24. 05. 2022

ZDRUŽENJE SAZAS k.o. je izpodbijalo odločitev Urada RS za intelektualno lastnino, ki je DRUŠTVU KOPRIVA, k.o. podelil dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom, Upravno sodišče RS pa je zdaj tožbo zavrnilo.

Urad RS za intelektualno lastnino je DRUŠTVU KOPRIVA, k.o. stalno dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za razmnoževanje avtorskih del na raznih nosilcih, kar je namenjeno zasebni ali lastni uporabi in ni dano javnosti, podelil leta 2019.

Po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah lahko avtorska dela prosto reproducira fizična oseba na kateremkoli nosilcu zvoka ali slike ter papirju, če to stori za zasebno uporabo, ne da bi jih dala na voljo javnosti in pri tem nima neposredne gospodarske koristi. Pod enakimi pogoji lahko to storijo tudi javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove.

Do nadomestila s tega naslova so upravičeni avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov in filmski producenti. Nadomestila je med letoma 1997 in 2006 začasno zbirala Avtorska agencija za Slovenijo, nato je med letoma 2007 in 2009 imel začasno dovoljenje zavod IPF. Od leta 2010 do leta 2019 dovoljenje za zbiranje nadomestil ni bilo izdano.

Za plačilo nadomestil so po zakonu zavezani proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo fotokopiranje.

IPF, k.o. je odločitve sodišča vesel, saj je s tem končana skoraj triletna pravna negotovost. Izdano dovoljenje je bilo sicer dokončno, z odločitvijo sodišča pa je postalo še pravnomočno. S tem se krepi sistem kolektivnega upravljanja pravic v Sloveniji v največjo možno korist imetnikov pravic.