Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil

Datum: 24. 05. 2022

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi reprezentativno združenje uporabnikov, ki predstavlja večino uporabnikov, ki uporabljajo komercialno izdane fonograme, za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost).

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje do 31. 5. 2022 na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedena naslova prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.