Zaračunavanje nadomestil za uporabo fonogramov v času ukrepov Vlade Republike Slovenije zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Datum: 16. 10. 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo IPF, k. o., ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino na območju RS kolektivno upravlja sorodne pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, za čas izvajanja ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2, tistim uporabnikom varovanih del (fonogramov) iz repertoarja IPF, k.o., ki jim državni ukrepi prepovedujejo izvajanje njihove dejavnosti in dejavnosti ne bodo opravljali, sorazmerno znižal višino nadomestil.

Začasnega zaprtja za čas trajanja zgoraj navedenih ukrepov ni potrebno posebej sporočati.

Ostanite zdravi!