Obvestilo o delitvi sredstev iz naslova privatnega reproduciranja

Datum: 11. 11. 2020

Spoštovani imetniki pravic!                                                                                                                              

Po dolgih desetih letih, ko se v Sloveniji nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, niso zbirala, je Urad RS za intelektualno lastnino julija 2019 podelil dovoljenje za zbiranje teh nadomestil Društvu KOPRIVA, k.o..

IPF, k.o. je tako letos opravila prvo delitev teh sredstev, ki jih je v dveh delih prejela od Društva KOPRIVA, k.o., zbranih iz naslova reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo (privatno reproduciranje) za obdobje od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Delitev je bila opravljena skladno s Pravili o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravili o delitvi nadomestil izvajalcev.

Podrobni podatki o opravljeni delitvi iz naslova privatnega reproduciranja bodo na voljo na spletnem portalu ADMISS predvidoma 18. novembra 2020.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.

Ostanite zdravi!

Vaš IPF, k.o.