Raziskava SCAPR in AEPO-ARTIS o vplivu pandemije na kolektivne izvajalske organizacije

Datum: 10. 11. 2020

Pandemija COVID-19 je v večini držav sprožila ukrepe zapiranja dejavnosti uporabnikov fonogramov, začenši marca in v drugem valu spet novembra. Za večino ustvarjalcev pomeni to drastičen upad prihodka.

Nadomestila, ki jih zberejo kolektivne organizacije, zlasti v primeru nekaterih oblik uporabe glasbe, se bodo znatno zmanjšali in bodo v številnih primerih nični, ne da bi vedeli, kako dolgo.

Poleti 2020 sta SCAPR (svetovno združenje kolektivnih organizacij glasbenih izvajalcev) in AEPO-ARTIS (krovno evropsko združenje izvajalcev) začeli skupno raziskavo o vplivu COVID-19 na kolektivne organizacije za uveljavljanje pravic izvajalcev. Zaključili sta jo septembra, z njo pa bosta nadaljevali v začetku prihodnjega leta, da bo raziskava popolnejša in preglednejša, saj bomo učinke krize čutili še dolgo.

Medtem, ko so se nekatere vlade odzvale z uvedbo podpornih ukrepov, je s stalnim spremljanjem tega stanja potrebno zagotoviti natančnejše podatke o splošnem vplivu in pokazati, da bo vpliv na kolektivne organizacije in posledično na imetnike pravic, ki jih le-te zastopajo, verjetno trajal dlje. Skladna s tem bi morala biti tudi državna podpora.

Ključne ugotovitve raziskave, zbrane med 60 % sodelujočimi članicami SCAPR-a, so:

  • več kot 80 % vprašanih je konec junija 2020 opazilo splošno zmanjšanje nadomestil v primerjavi s prejšnjim letom
  • kolektivne organizacije, ki zbirajo nadomestila iz naslova javne priobčitve, so najbolj prizadete, saj poročajo o izgubah do 70 %. Za mnoge člane so se zmanjšali tudi prihodki iz naslova radiodifuznega oddajanja (radio in TV)
  • kolektivne organizacije, za katere se zdi, da so vsaj nekoliko manj prizadete, so tiste, ki delujejo v avdiovizualnem sektorju
  • ocena zmanjšanja zbranih nadomestil v letu 2020 se pri različnih kolektivnih organizacijah giblje med - 20 % in - 40 %
  • polovica anketirancev je izjavila, da se je z lokalnimi/javnimi organi na kakršenkoli način pogovarjala o težavah, s katerimi se srečujejo kolektivne izvajalske organizacije, žal pa je le polovica od teh ugotovila, da je bil s tem izveden kakšen napredek.

Upamo, da se bo stanje kmalu uredilo in da bodo organizacije ponovno lahko v polnosti zbirale in delile nadometila.