Delitev namenskega sklada izvajalcev za leto 2018

Datum: 18. 09. 2018

Skladno s Pravili o namenskih skladih izvajalcev, sklepi skupščine IPF in Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalce smo po enakih pravilih, kot veljajo za redno delitev za leto 2017, opravili delitev 203.964,45 € iz Namenskega sklada izvajalcev. Če znesek izračunanega nakazila doseže minimalno vsoto 10 €, bodo upravičeni prejemniki sredstev v naslednjih dneh po elektronski ali navadni pošti prejeli obvestilo o izplačilu.

Kaj so skladi kolektivne organizacije?
Skladi so ločena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti. Sredstva morajo prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, oziroma se jih lahko nameni za socialne ali izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Kako se oblikuje namenski sklad?
Skladno s 69. členom Statuta IPF, k.o., ima kolektivna organizacija oblikovana:
- Namenski sklad izvajalcev in
- Namenski sklad proizvajalcev fonogramov.

Kako se zbirajo sredstva?
Kolektivna organizacija lahko za namenske sklade nameni največ 10 % zbranih avtorskih honorarjev. Skupščina IPF, k.o., je na seji Skupščine 29. avgusta 2018 s ¾ večino sprejela sklep, da se v Namenski sklad izvajalcev nameni 10 % nadomestil, zbranih za poslovno leto 2017 za kategorijo imetnikov pravic izvajalcev in sicer. V Namenski sklad proizvajalcev fonogramov Skupščina ni namenila sredstev.

Izplačila in vprašanja
Če znesek izračunanega nakazila doseže minimalno vsoto (10 €) bodo upravičeni prejemniki sredstev v naslednjih dneh po elektronski ali navadni pošti prejeli obvestilo o izplačilu. Poročilo o delitvi namenskega sklada izvajalcev 2018 bo objavljeno na spletnem portalu ADMISS do konca meseca septembra 2018.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.