Novi sporazum s kabelskimi operaterji

Datum: 11. 09. 2018

IPF je v letu 2017 zabeležil 15 % rast prihodkov in so znašali skoraj 4,1 milijona evrov. To rast pripisujemo predvsem učinkovitejšemu zbiranju nadomestil. Rast bomo še krepili, tudi na podlagi podpisanega sporazuma s kabelskimi in IPTV operaterji za kabelsko retransmisijo radijskih in televizijskih programov. V šestih letih bomo nadomestila s tega naslova povečali za 6-krat, s čimer se bodo povečala tudi nadomestila za naše imetnike pravic.

V IPF si vseskozi prizadevamo za dvig pobranih nadomestil za svoje imetnike pravic. Tako smo po nekaj letih stabilnih prihodkov, ko smo zbirali po približno 3,5 mio € na leto, v letu 2017 dosegli več kakor 15-% rast. Prihodki so znašali skoraj 4,1 mio €, kar ob praktično enakih stroških glede na preteklo leto pomeni rast sredstev namenjenih delitvi med imetnike pravic. Rast pripisujemo predvsem trdemu delu na področju zbiranja nadomestil med t. i. malimi uporabniki in rasti prihodkov na podlagi sklenjenih sporazumov. Letos nadaljujemo z aktivnostmi pri sklepanju novih sporazumov.

Aktivno v nova pogajanja
V letu 2017 smo na podlagi spremenjenih določb v ZKUASP glede na ZASP, ki opredeljujejo način določanja višine tarife, skrbno pripravljali izhodišča in načrtovali pogajanja z reprezentativnimi združenji. ZKUASP namreč na podlagi temeljnih principov delovanja Evropske unije v smislu prostega pretoka blaga, ljudi in storitev za primerljivost tarif določa višine tarif v vseh državah članica EU in EGP, kar je bistvena sprememba, saj so bile pred ZKUASP v naboru držav za primerljivost lahko le sosednje države.

Ponosni smo, da smo zaključili pogajanja in podpisali sporazum za področje kabelske retransmisije radijskih in televizijskih programov. Trenutno potekajo pogajanja za področje trgovinske dejavnosti in področje dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov. Upamo, da bomo s temi pomembnimi skupinami uporabnikov letos uspešno sklenili pogajanja in da nam bodo novi sporazumi prinesli stabilno poslovanje in zdravo rast prihodkov.